Woord en beeld

COMBINEER WOORD EN BEELD

Leerlingen slaan informatie die zowel via woorden als beelden wordt gepresenteerd, gemakkelijker op dan wanneer aIleen maar woorden worden gebruikt. 

  • Verrijk woorden met beelden maar zorg niet voor overbelasting. 
  • Hou rekening met de multimedia-principes in je lessen.