Voorkennis activeren

Het ophalen van voorkennis en daarop voortbouwen is een belangrijke bouwsteen voor leren. Met informatie over de voorkennis van studenten kun je als docent de lessen beter inrichten en beter aansluiten op het niveau van de studentenIedere les kun je starten met het activeren van relevante voorkennis door bijvoorbeeld te brainstormen, te discussiëren, het tonen van een afbeelding of video of simpelweg het stellen van vragen. Nieuwe kennis beklijft het beste als deze in het werkgeheugen gekoppeld wordt aan eerder opgedane kennis, ofwel voorkennis. Voorkennis wordt als het ware vanuit het langetermijngeheugen ‘ingeladen’ in het werkgeheugen. Zo worden nieuwe kennis en voorkennis aan elkaar verbonden en klaargemaakt voor opslag in het langetermijngeheugen (Bouwstenen voor Leren. P9).