Presenteren

Het presenteren van informatie is zowel voor de docent als de student een interessante strategie. De docent kan theoretische inhoud asynchroon aanbieden middels een kennisclip of lesbrief. Deze kunnen dan ter voorbereiding op het college bekeken worden door de student. Presenteren kan ook als werkvorm ingezet worden voor de studenten om bijvoorbeeld theorieën, opdrachten of bevindingen te delen met de klas. Presenteren is een actieve werkvorm met als valkuil dat per presentatie slechts een beperkt aantal studenten actief is. Je kunt dit ondervangen door studenten kijk- en/of luisteropdrachten mee te geven, feedback te laten noteren of de lengte van presentaties te beperken.