Leerstof verwerken

LAAT LEERSTOF ACTIEF VERWERKEN

Productieve strategieën verplichten de leerling om leerstof te herkneden tot een nieuw product. Een leerling onthoudt meer door productieve strategieën te gebruiken dan wanneer die de leerstof op een meer passieve wijze consumeert: 

  • Laat leerlingen schema's of mondelinge samen­ vattingen maken in je les. 
  • Laat leerlingen leerstof verklaren aan zichzelf of anderen. 
  • Leer hun de strategieën zelf ook aan.