Kennismaken

Het is belangrijk dat studenten en docenten elkaar leren of zo een gevoel van verbondenheid te creëren. De behoefte aan verbondenheid houdt in dat de student erbij wil horen. Hij of zij wil gezien en gehoord worden en gewaardeerd en gerespecteerd worden door de mensen om hem of haar heen. Positieve relaties, veiligheid en erkenning zijn hierbij sleutelwoorden. In het onderwijs betekent dit zowel verbondenheid met medestudenten als met de docenten. Een goede relatie met docenten en medestudenten is goed voor de motivatie en heeft een positieve invloed op het samenwerkingsproces. Binding kan formeel of informeel georganiseerd worden en kan zich richten op de relatie onderling of de relatie met de opleiding. Lees hier meer over de verschillen. Je kunt verschillende interventies bedenken om binding tot stand te brengen. Zo kun je een quiz organiseren of studenten zich bij de start van het blok laten voorstellen. Het is zelfs mogelijk om in een virtuele wereld een vrijdagmiddagborrel te organiseren