Evalueren

Evalueren en toetsen 

 

Door evalueren en toetsen kan inzichtelijk gemaakt worden waar studenten staan, zodat binnen een vak ook goed voortgebouwd kan worden (Bouwstenen voor Leren. P21). Door quizvragen toe te voegen aan je les, kan getoetst worden in hoeverre studenten zich voorbereid hebben, de stof van de vorige les beheersen en/of ze klaar zijn voor de toetsweek. Dit levert dus zowel informatie op voor de docent als de student. De docent kan zijn volgende les aanpassen op de respons van de studenten. Studenten komen bijvoorbeeld te weten of ze zich op de juiste manier voorbereiden op de lessen of toetsweek en of ze nog bepaalde informatie moeten herhalen. In veel gevallen kunnen de tools die je gebruikt voor het toetsen ook ingezet worden voor evalueren. Laat studenten bijvoorbeeld na afloop van de les of periode aangeven wat ze waarderen of missen aan het onderwijs dat zij gehad hebben.