Stoplichtmetafoor

Binnen Avans word er een zogenaamde 'Stoplichtmetafoor' gehanteerd. Hierbij worden tools opgedeeld in 3 categoriën:

Kernapplicatie van Avans. Er is een overeenkomst met Avans. De applicatie wordt door DIF functioneel en technisch beheerd. De applicatie is 'AVG-proof'.

Applicatie is nieuw toegevoegd en wordt nog beoordeeld of applicatie is 'AVG-proof' maar wordt niet Avansbreed door DIF functioneel en technisch beheerd. Neem contact op met je ICTO-coach voor meer informatie.

Applicatie is niet 'AVG-proof'. NIET gebruiken.

Functioneel Beheer binnen Avans Hogeschool

Het functioneel beheer wordt verzorgd door de diensteenheden en de academies. Functioneel beheer vormt de brug tussen de gebruikers van informatiesystemen en de ICT-leveranciers. Het zorgt voor: 

Hoe is Functioneel Beheer belegd?

Iedere diensteenheid heeft een afdeling functioneel beheer, waarvan de coördinator overlegt met andere coördinatoren in het FuBIA (Functioneel Beheer in Avans).