Over ons

Begin 2018 is een groep ICTO Coaches gestart met hun taak om binnen de eigen academie docenten te coachen bij het gebruik van ICT in hun onderwijs. De thema’s waar de ICTO Coaches in de community of practice aan werken is het creëren van draagvlak bij docenten, het maken van een overzicht van digitale mogelijkheden, visievorming binnen de academies en aansluiten bij curriculumontwikkeling.
Van uit deze community is tools.avans.nl ontstaan. Een platform waar ICTO's en andere docenten ervaringen met ICT en tools kunnen delen.
Wil je meer weten over tools.avans.nl of de ICTO community? Neem dan contact op met de ICTO van je accademie!

Visie

De visie op Onderwijs en ICT is afgeleid van de Avans Onderwijsvisie en opgesteld vanuit de overtuiging dat we onze ambitie en visie alleen kunnen realiseren als we het volledige potentieel van technologie benutten. De vraag staat centraal welke bijdrage technologie levert aan het onderwijs. Als logisch onderdeel van onderwijsontwikkeling en het primaire proces. Niet als doel op zich, maar als middel om ons onderwijs te blijven verbeteren en aan te blijven sluiten bij ontwikkelingen in de beroepspraktijk en de samenleving.

Stoplichtmetafoor

Binnen Avans word er een zogenaamde 'Stoplichtmetafoor' gehanteerd. Hierbij worden tools opgedeeld in 3 categoriën. Voor meer informatie zie de pagina Stoplichtmetafoor.

Stel een vraag aan de beheerders

Heb je een vraag of opmerking omtrent deze website? Neem dan contact op met ons op!