Burchtmetafoor

Binnen Avans word er een zogenaamde 'burchtmetafoor' gehanteerd. Hierbij worden tools opgedeeld in 3 categoriën:

Burcht Stad Platteland Platteland (Privé)
Contract via DIF/LIC
Technisch beheer door DIF*
Functioneel beheer door DIF/LIC*
Didactische ondersteuning door LIC
Financiering DIF/LIC/Academies Academies evt. doorbelasten aan studenten Academies evt. doorbelasten aan studenten Medewerker

*Indien van toepassing

Functioneel Beheer binnen Avans Hogeschool

Het functioneel beheer wordt verzorgd door de diensteenheden en de academies. Functioneel beheer vormt de brug tussen de gebruikers van informatiesystemen en de ICT-leveranciers. Het zorgt voor: 

Hoe is Functioneel Beheer belegd?

Iedere diensteenheid heeft een afdeling functioneel beheer, waarvan de coördinator overlegt met andere coördinatoren in het FuBIA (Functioneel Beheer in Avans).