Geplaatst door Mirjam Winkelmolen

Dit praktijkvoorbeeld is gepubliceerd op 26 January 2023


Deze goede praktijk is een van de inzendingen van het Blend Event 2023 (Avans Hogeschool).
Tekst is geschreven door docent en ICTO-coach Judith Herrewijn.

Inzending door: Avans Academie Associate degrees (AAAd, Den Bosch)
Onderwijseenheid: 
Persoonlijke leerlijn (4ec per blok, gedurende 3 blokken) (opleiding Ad Management). 
Leeruitkomsten: dit praktijkvoorbeeld van een blended aanpak gaat over 1 blok, met de volgende leeruitkomst: De student kan samenwerken en weet teamleden te inspireren en te ondersteunen. De student hanteert passende beinvloedingsstijlen en reflecteert op eigen handelen. (de toetsvorm is een projectvoorstel met een plan van aanpak). Voor deze gehele leerlijn zijn meerdere leeruitkomsten geformuleerd.

Samenvatting
Hoe is het blended onderwijs vormgegeven en waarom dit volgens jullie een good practice is? 
Hoe kunnen we een rijke Blended leerreis aanbieden voor onze Ad studenten zodanig dat deze module past in ons nieuwe onderwijsmodel? Om hiertoe te komen hebben we een bestaande 21st century skills module gepakt, bestaande uit 4 workshops, opdrachten en e-learnings en deze geïntegreerd in de persoonlijke leerlijn waar persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal staat. Op deze manier zijn niet alleen de vaardigheden geïntegreerd in het huidige curriculum maar ontstaat er ook een mix van leeractiviteiten op verschillende momenten en verschillende plaatsen. 
Deze good practice is een onderdeel van de gehele module die laat zien hoe studenten uiteindelijk zichzelf leren kennen door samen te werken en een eind pitch moeten presenteren. Een variatie aan leeractiviteiten komt voorbij waarbij activerend leren centraal staat. 

Een visuele weergave van de Blend van dit onderdeel van de persoonlijke leerlijn is bijgevoegd en te zien in deze Mural: (in de Mural zie je een variatie op de Blend bloem (inspiratiespel) die binnen Avans wordt gebruikt). 

Uitleg onderwijspraktijk: 

 Link naar video op Mymedia: https://mymedia.avans.nl/media/Wie+ben+ikF+Je+bent+wat+je+blend%21/1_5jswn2g4 

Bespreking van het juryrapport (zie hieronder) tijdens het Blend Event:

Uitgebreide beschrijving praktijkvoorbeeld:

Context
In welke context is het blended onderwijs (her)ontworpen? Wat was de aanleiding voor het (her)ontwerp?
De aanleiding voor dit herontwerp is het nieuwe onderwijsmodel waarbij integratie van vaardigheden in het curriculum van belang is en Blended Learning een belangrijke rol speelt. Ook het inzetten van meer activerend onderwijs en het effectiever inzetten van contacturen horen hierbij.

Aanpak
Wat was de aanpak/methode om het blended onderwijs te ontwikkelen?
Eerst heeft het gehele Ad Management-team de workshop "Blended Learning" van Barend Last gevolgd. Daarna is er ondersteuning geweest bij het daadwerkelijke herontwerp door de onderwijskundige en de ICTO-coach van de academie. Vervolgens heeft het gehele team de workshop kennisclips / podcast maken gevolgd, gegeven door Jochem en Amy van de Avans Multimediastudio (MMS). De ICTO-coach heeft in het “Blended Learning Inspiratie café” coaching on the job verzorgd. De onderwijskundige ondersteunde bij onderwijsontwikkeling en inzet van activerende werkvormen. Uitvoering, evaluatie en aanpassing in studiejaar 2021-2022: door docenten en studenten van Ad Management. Doorontwikkeling in studiejaar 2022-2023 met de volgende plannen: meer focus op commitment met studenten en meer verbinding van de verschillende onderdelen waardoor de student meer urgentie voelt om te leren.

Evidence informed
Hebben jullie bijvoorbeeld in het ontwerpproces besluiten genomen op basis van literatuur, praktijkervaringen of studiedata? Hebben jullie tijdens en na het traject de ontwikkeling van het blended onderwijs geëvalueerd?
Blended Learning en onderwijsontwerp van (Last & Jongen, 2021)
• Backward Design (Wiggins & McTighe, 2005)
• Constructive Alignment (Biggs & Tang, 2011)
• High Impact Learning that Lasts model (Dochy et al., 2020)
• Zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci,2017 ) 

Betrokkenen
Wie was betrokken bij deze good practice? Welke rollen, met welke competenties? Op welke manier waren studenten betrokken?
• Onderwijskundigen Laura van Hinthem, Mirjam Bastings en Hanne van Elk
• ICTO-coach Judith Herrewijn
• Docenten Ad management: Priya Boom, Karin Pells en Sara van Herwijnen-Theunisse

Middelen
Welke ICT, technieken & methoden zijn toegepast?
• E-learnings (online)
• Kennisclips (online)
• Spelvormen (fysiek)
• Opdrachten (fysiek en online)

Uitdagingen
Welke uitdagingen moesten overwonnen worden? Hoe kunnen dit soort uitdagingen worden aangepakt?
Het motiveren van studenten. Dat is over de gehele academie een uitdaging maar voor de persoonlijke leerlijn in het bijzonder. Hoe zorgen we voor een goede opkomst en betrokkenheid van de studenten?
We hebben feedbackrondes gehouden en de input verwerkt en aanpassingen gedaan voor dit studiejaar.

Succesfactoren
Welke factoren hebben bijgedragen aan het succes (en aan het overwinnen van de uitdagingen)? 
• Het maken van goede filmpjes in de Multimediastudio (MMS).
• De daadkracht en creativiteit van de Ad docenten bij de ontwikkeling van deze module.
• Het faciliteren door het MT van de AAAd (workshops, budget, uren).
• De goede kennis en alle (hands-on) hulp van de onderwijskundigen.
• De ‘coaching on the job’ van de ICTO-coach.
Wat uiteindelijk leidt tot een gevarieerde leerreis voor studenten om tot zelfontwikkeling te komen.

Doorontwikkeling
Wat zouden jullie nog willen verbeteren de komende jaren?
Toevoegen van meer kennisclips, meer verbinding van alle onderdelen maar vooral inzetten op betrokkenheid en commitment van studenten.

Unique selling point
Waarom is deze practice een good (best) practice?
Vanwege de variatie! De rijke reis van leeractiviteiten!

Contactpersoon
Wie kan benaderd worden voor meer informatie over deze good practice Is er een website waar meer informatie te vinden is?
Judith Herrewijn (ICTO-coach AAAd) j.herrewijn@avans.nl .
Priya Boom (Docent Ad Management) p.badloo@avans.nl .

Bronnen
Zie bij Evidence informed.

Nog meer lezen over goede (blended) praktijken?
Praktijkvoorbeelden van Avans-docenten lezen die tijdens het Blend Event aan bod kwamen vind je hier: Praktijkvoorbeelden Blend Event 2023, of check alle Praktijkvoorbeelden| Avans . Gerelateerde tools

Dit praktijkvoorbeeld heeft geen gelinke tools