Geplaatst door Mirjam Winkelmolen

Dit praktijkvoorbeeld is gepubliceerd op 26 January 2023


Deze goede praktijk is een van de inzendingen van het Blend Event 2023 (Avans Hogeschool).
Tekst is geschreven door ICTO-coach Angela Hulshof.

Inzending door: Academie voor Waardecreatie en Ondernemerschap (AWO)
Onderwijseenheid: 
New Marketing, Nudging & Responsible Retailing (Multidisciplinaire blok K3) (opleiding Commerciële Economie en opleiding Ondernemerschap en Retailmanagement).
Leeruitkomsten: Je bent in staat om vanuit identiteitsmarketing (Planet, People en Profit) mee te denken over de purpose van de organisatie zodanig dat jij het duurzaam gedrag van de consument kan beïnvloeden waardoor het bedrijf een aantoonbare positieve bijdrage levert aan het verbeteren van onze samenleving en blaakt van financiële gezondheid.

Update: in het artikel in PUNTmagazine zie je hoe het de studenten vergaan is.

Samenvatting
Hoe is het blended onderwijs vormgegeven en waarom dit volgens jullie een good practice is?
Vanuit een nauwe samenwerking tussen docenten van het ontwikkelteam en de ICTO-coach hebben we samen geredeneerd hoe we dit extra onderdeel (VR) effectief en efficiënt konden inrichten. Door de ICTO-coach vroeg in het proces erbij te betrekken, ook tijdens het vooronderzoek, hebben we samen een VR blended student journey ontworpen: 


Uitleg onderwijspraktijk:  

 Link naar Mymedia video: https://mymedia.avans.nl/media/t/1_g2phbfid (een uitgebreide uitleg van deze blend vind je in de video die in het bijschrift staat vermeld).

Bespreking van het juryrapport (zie hieronder) tijdens het Blend Event:

 Uitgebreide beschrijving praktijkvoorbeeld:

Context
In welke context is het blended onderwijs (her)ontworpen? Wat was de aanleiding voor het (her)ontwerp?
Tijdens deze module gaan studenten ook aan de slag met een volledige nieuwe techniek, namelijk virtual reality. Dit is een extra onderdeel in de module, een verrijking op de pilotmodule van vorig jaar. In samenwerking met vanHaren heeft Avans de recent vernieuwde winkel van vanHaren in Nieuwegein laten inscannen en nabouwen in virtual reality. Dit met als doel om hierin de prototypes, die studenten gaan ontwikkelen, te gaan testen bij de doelgroep. De respondenten dragen hiervoor een VR bril en lopen op deze manier door de virtuele winkel en voeren de opdrachten uit die studenten hen geven. 
Via deze uitlegvideo worden studenten voorbereid op de workshops met VR: 

Link naar Mymedia video: https://mymedia.avans.nl/media/Introductie+VR+Journey/1_a61bb69x .

Aanpak
Wat was de aanpak/methode om het blended onderwijs te ontwikkelen? 
We hebben een Mural ‘stappenplan Ontwerp je leerarrangement’ ingezet om samen een VR blended leerarrangement te creëren. En zie bij Evidence informed.

Evidence informed
Hebben jullie bijvoorbeeld in het ontwerpproces besluiten genomen op basis van literatuur, praktijkervaringen of studiedata? Hebben jullie tijdens en na het traject de ontwikkeling van het blended onderwijs geëvalueerd?
We hebben in het ontwerpproces veel besluiten genomen op basis van: 
• Literatuurstudie: we hebben literatuur bestudeerd die specifiek gingen over VR applicaties in het hoger onderwijs en het gebruik van VR om winkelgedrag te stimuleren. Zie bij Bronnen. Het artikel van Van Herpen is het belangrijkst geweest: we hebben ook een gesprek gehad met WUR.
• Kennissessies: we hebben de "webinar "Feedbackvormen in VR" van SURF gevolgd.
• Praktijkervaring: we hebben informatie verzameld door interviews af te nemen met:
        - VR experts intern: Nick van Breda en Johan Talboom
        - Caroline van Teefelen, Ruigrok
        - Nikkie Leeuwis, Unravel
        - Jos van den Putten, Wageningen University & Research

Betrokkenen
Wie was betrokken bij deze good practice? Welke rollen, met welke competenties? Op welke manier waren studenten betrokken?
• De docenten van het ontwikkelteam pilot module CE/ORM
• ICTO-coach: didactisch verantwoord inzetten van VR en het toepassen van een Blend. 
• ICT-ondersteuner: praktische ondersteuning bij hardware
• Imedu: voor hosting/platform en ondersteuning docenten en studenten
• 360Fabriek: inscannen van de Van Haren Winkel
• Van Haren: Beschikking stellen van de winkel, studenten gaan de VR winkel ook presenteren aan de CEO van Van Haren

Middelen
Welke ICT, technieken & methoden zijn toegepast?
• Brighspace: Quiz
• Mural (een digitale werkplaats voor visuele samenwerking)
• Imedu: VR-omgeving
• Articulate (interactieve e-learning)
• Vyond (animatievideo)

Uitdagingen
Welke uitdagingen moesten overwonnen worden? Hoe kunnen dit soort uitdagingen worden aangepakt?
Het managen van het project en de tijdsinvestering die nodig was. Er kwam ontzettend veel bij kijken. Daarnaast was Imedu nieuw voor Avans. Dit hele proces was ook nieuw voor ons en ging niet helemaal vlekkeloos. Samen gaan we ook bekijken hoe we het proces verder kunnen optimaliseren in de toekomst. Dat is een win-win!

Succesfactoren
Welke factoren hebben bijgedragen aan het succes (en aan het overwinnen van de uitdagingen)? 
VONK! Zij hebben vorig schooljaar docent Pascal geïnspireerd en gemotiveerd om VR in te gaan zetten. Zij zijn nauw betrokken bij dit project, hebben financieel een bijdrage geleverd en geholpen bij het overwinnen van de uitdagingen.

Doorontwikkeling
Wat zouden jullie nog willen verbeteren de komende jaren?
We gaan deze module volgend blok voor het eerst starten. Na evaluatie gaan we bekijken waar de verbeterpunten liggen

Unique selling point
Waarom is deze practice een good (best) practice?
De combinatie van samen weloverwogen keuzes maken om tot een blend te komen en het inzetten van innovatief onderwijs (VR).  Mooi hoe alles hier samen komt (inspiratie vanuit VONK, nieuwe software, onderzoek naar VR in het onderwijs en dan specifiek voor dit onderwerp)

Contactpersoon
Wie kan benaderd worden voor meer informatie over deze good practice Is er een website waar meer informatie te vinden is?
Pascal Roeyen (docent), Shaula Nuijts (docent) of Angela Hulshof (ICTO-coach)

Bronnen
Zie bij Evidence informed. Artikelen:
- Radianti, J., Majchrzak T.A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. Computers & Education, 147, Article 103778, 10.1016/j.compedu.2019.103778 
- Herpen, H. van. (2014). Using a virtual grocery store to simulate shopping behaviour. Research@WUR. https://research.wur.nl/en/publications/using-a-virtual-grocery-store-to-simulate-shopping-behaviour . 


Nog meer lezen over goede (blended) praktijken?
Praktijkvoorbeelden van Avans-docenten lezen die tijdens het Blend Event aan bod kwamen vind je hier: Praktijkvoorbeelden Blend Event 2023, of check alle Praktijkvoorbeelden| Avans .  Gerelateerde tools

Dit praktijkvoorbeeld heeft geen gelinke tools