Geplaatst door Mirjam Winkelmolen

Dit praktijkvoorbeeld is gepubliceerd op 26 November 2020


Even meekijken met hoe een student aan het werk is? Hoe vordert de student in het uitwerken van een bepaalde opgave? Waar gaat het goed en waar gaat het mis en waarom? Dat kan je tijdens je fysieke les gemakkelijker door even ‘rond te lopen in de klas’ als je instructie afwisselt met begeleid werken. Maar hoe doe je dat in een online les? Hoe loop je dan even snel ‘langs de tafeltjes’, om daar na afloop ook nog plenair op te reflecteren? En hoe doe je dat als het gaat over onderwerpen in de chemie-hoek waarbij studenten en docenten moeten kunnen tekenen (bijvoorbeeld molecuulstructuren)? 

Bij de opleiding Chemie (Academie voor Technologie van Gezondheid en Milieu) hebben ze daar iets op gevonden. Ze gebruiken de Class-functie van Onenote om studenten op individuele pagina’s te laten werken, waarbij ze de ‘review’-functie gebruiken om gemakkelijk (en overzichtelijk) langs die persoonlijke werkschriften te gaan en korte feedback te geven (geschreven, getekend, ingesproken). Michiel Michels is er erg blij mee dat zijn collega-docenten in de cursus van Levende Chemie deze oplossing hadden gevonden en dit hebben uitgedragen. Nu wil hij deze good practice graag breder delen binnen Avans. 

Wat is zijn aanpak tijdens de online les via Teams? Na een instructie met uitleg over de lesstof geeft hij studenten 20 minuten de tijd om zelfstandig aan opdrachten te werken. Die zet hij gemakkelijk voor studenten klaar via OnenoteClass, via de distributiefunctie.

                      
figuur: docentpagina                                                                                                figuur: studentpagina (waar docent in mee kan kijken en/of feedback geven)

Hij blijft live bereikbaar via Teams (alleen microfoon) voor als studenten vragen hebben tijdens het werken. Op den duur gaat hij ‘rondlopen in de klas’ door de ‘review’-functie te gebruiken en de individuele uitwerkingen van studenten te bekijken. Hij zet een ‘voor gezien’, maakt een opmerking of tekent de juiste molecuulstructuur.

Zelf heeft hij een tekentablet tot zijn beschikking, dat maakt het voor dit vak nóg gemakkelijker om feedback te geven (alsook instructie). Na dit actieve intermezzo gaat Michiel plenair verder en demonstreert dan via de Whiteboard-functie in de Teams meeting hoe de opgave(n) uitgewerkt had moeten worden. Hij maakt het interactief door specifieke studenten kort aan het woord te laten over hun aanpak. Die heeft hij kunnen zien doordat hij was ‘langsgelopen’. Ook veelgemaakte fouten die hij net heeft gezien kan hij zo aankaarten. 

Op deze wijze kan hij meer inzicht krijgen in de vorderingen van studenten (dan als zij in eigen tijd, of offline, aan de opdrachten zouden werken) en kan hij tijdig bijsturen. 

Ook bij de training Schriftelijk rapporteren in leerjaar 1 wordt er ook gebruik gemaakt van deze review-functie. Daar weet docent Milou Timmer alles van. Ze beschrijft dat er in die training de review-functie op twee manieren wordt ingezet, zowel voor individueel als groepswerk. Bij de individuele opdrachten (her)schrijven de studenten een verslagonderdeel, bijvoorbeeld de casus, en de docent kan direct meekijken en klassikaal bespreken wat hem/haar opvalt in de geschreven teksten. Bij de tweede manier wordt er gebruik gemaakt van de samenwerkingsruimte. Hierin zitten drie of vier studenten samen en werken ze aan een peerreview-opdracht. Doordat de pagina in het werkschrift voor de gehele groep zichtbaar is, zien ze elkaars werk en kunnen ze elkaar feedback geven op bijvoorbeeld een doelstelling of hypothese. Klassikaal kan de docent reflecteren op de feedback die is gegeven. Gerelateerde tools