Geplaatst door Chantal Kiens

Dit praktijkvoorbeeld is gepubliceerd op 07 April 2021


De context
Binnen Social Work (ASH) wordt er veel gebruik gemaakt van de ervaringen en zienswijzen van onze studenten. De koppeling hiervan aan de theorie zorgt voor een stevige verankering van de kennis.

 

De inzet van techniek kan helpen om de ervaringen en zienswijzen te delen om zo van elkaar te leren. ASH docent Tom Reijers heeft hiervoor de podcast als middel ingezet omdat het een toegankelijke manier is die dicht bij de belevingswereld van onze studenten ligt.

 

De werkvorm

Ter voorbereiding op een bijeenkomst heeft Tom de studenten verzocht om na te denken over een actueel sociaal thema. De groep werd verdeeld in twee- en drietallen en ieder groepje koos een gezamenlijk thema. De opdracht was om aan de hand van het thema met elkaar in gesprek te gaan. Hoe sta je ten opzichte van het sociale thema en hoe verhoudt het thema zich tot de theorie? Zijn er ook zaken die je niet kunt koppelen aan de theorie of die je wezenlijk anders ziet?

 

Ieder groepje heeft een geluidsopname gemaakt en heeft deze gedeeld met de docent. Over de privacy zijn strikte afspraken gemaakt. Zo worden er bijvoorbeeld geen namen genoemd. De docent screent de podcasts, zet ze beschermd op My Media en deelt de link vervolgens voorafgaand aan de les met de groep via de klassencourse in Blackboard (straks Brightspace).

 

De opdracht is dat studenten voorafgaand aan de les elkaars podcast beluisteren.

 

Tijdens de les kan de docent voortbouwen op de kennis die de studenten met elkaar hebben uitgewisseld via de podcasts.

 

Ervaringen van studenten

Studenten vinden het erg leuk om zelf onderwerpen te bespreken: hoe meer vrijheid (met kaders, dus bijvoorbeeld gebruik theorie of eigen ervaringen in je podcast) hoe leuker ze het vinden. Ze geven aan de podcast een erg prettige werkvorm te vinden, enerzijds omdat het verwoorden van de theorie helpt bij de begripsvorming, maar anderzijds ook omdat het luisteren naar medestudenten een fijne manier is om nieuwe lesstof tot je te nemen.

 

Nu is de podcast ingezet als voorbereidingsopdracht, maar dit had evengoed een verwerkingsopdracht kunnen zijn natuurlijk.

 

Over de docent

Tom Reijers is een bevlogen ASH docent met gevoel voor de didactische inzet van ICT in het onderwijs. Voel je vrij om Tom over dit praktijkvoorbeeld te benaderen via Teams of via mail.Gerelateerde tools