Geplaatst door Marjolein Schlossels - Verbeek

Dit praktijkvoorbeeld is gepubliceerd op 27 January 2021


Deci en Ryan (2000) beschrijven in hun zelfdeterminatietheorie drie belangrijke voorwaarden voor het vergroten van deze intrinsieke motivatie: autonomie, binding en een gevoel van competentie. Om hieraan bij te dragen kan je veel instrumenten gebruiken. Een van deze instrumenten is formatief toetsen. Door middel van formatief toetsen kan je vaststellen waar studenten staan in het leerproces ten opzichte van de gestelde leerdoelen. Peerfeedback kan gebruikt worden als instrument om formatief te toetsen, waarbij studenten het werk van elkaar nakijken. Jij als docent moet de juiste middelen aanreiken om ervoor te zorgen dat ze goed feedback kunnen geven.
Je vergroot het gevoel van autonomie door ze zelf feedback te laten geven, de binding tussen de studenten onderling wordt vergroot door elkaar te beoordelen. Bovendien gaat de student zich competenter voelen wanneer de student een ander goed van feedback voorziet. Je moet er daarom wel voor zorgen dat je bij het instellen van de opdracht de studenten ook alle tools geeft om goed feedback te kunnen geven. Zorg voor een duidelijke rubric bijvoorbeeld. Kijk als docent ook goed naar de groepsdynamiek, is het een veilige omgeving om feedback in te geven of is dit stadium nog niet bereikt? Je kan er dan namelijk ook voor zorgen dat je de studenten anoniem feedback laat geven. Het moet de binding immers ten goede komen en niet tegenwerken.

Bij AGZ wordt deze manier van formatief toetsen steeds meer ingezet. Bij de opleiding Mens en Techniek bijvoorbeeld voor de casus in jaar 2. Doordat dezelfde rubric werd toegepast bij de peerfeedback als bij het eindassessment waren de studenten voor dit laatst genoemde beter voorbereid dan voorafgaande jaren.
Ook bij verpleegkunde is er een kleine pilot gedraaid waarbij studenten een wijkanalyse moesten schrijven en elkaar beoordelen. De docent geeft aan dat door middel van peerfeedback focus wordt aangebracht voor de student. Er wordt nu concreet antwoord gegeven op de vraag wat er minimaal nodig is voor een voldoende beoordeling bij de toetsing. Studenten kijken ook kritisch naar de rubric, ze denken na over de formulering van feedback, vergelijken hun eigen document met dat van anderen en gaan in aanloop naar de afronding opnieuw naar de ontvangen feedback kijken. Hierdoor wordt het eindresultaat verbeterd. 

De applicatie die wordt ingezet bij AGZ is FeedbackFruits. Binnen Brightspace kan je met behulp van deze applicatie een peerfeedbackopdracht gemakkelijk onderdeel maken van je module. Let er wel op dat binnen deze applicatie deze manier van formatief toetsen ‘peer review’ wordt genoemd. 

 Gerelateerde tools