Deze goede praktijk is de winnaar van de vakjury-prijs van het Blend Event 2022 (Avans Hogeschool). De tekst is geschreven door: Lieke Nieuwenhuizen – van Amelsfort.

Summary
In de lescyclus van vier weken werken studenten twee dagen per week aan dit vak. In deze twee dagen worden online en offline en synchrone en asynchrone leeractiviteiten afgewisseld.  Door de thematische opbouw ontstaat er flexibiliteit en relatief veel mogelijkheid tot differentiatie en personaliseren. Studenten verdiepen zich eerst twee weken in een van de thema’s. Daarna dragen zij de kennis aan elkaar over en maken ze een groepspresentatie waarin ze de verbanden tussen de thema’s aangeven. Uit feedback blijkt dat dit een leuke en effectieve manier van onderwijs is voor zowel docenten en studenten. Er is veel afwisseling in werkvormen en studenten hebben op meerdere momenten keuzemogelijkheden.

De blended learning wave van deze aanpak ziet er zo uit (beter leesbare versie zie je hier (in Explorer):

Opleiding: Bedrijfskunde
Onderwijseenheid: Duurzame Processen en Bedrijfsvoering 4 (in semester 'Continu Verbeteren' - jaar 2)
Leerresultaten: 1. De student realiseert een management- en (continue) verbetercyclus in een organisatie, zodanig dat hij bijdraagt aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. 2. De student optimaliseert primaire processen in verschillende soorten organisaties, zodanig dat de producten en diensten van die organisaties effectief en efficiënt worden geproduceerd.

Uitleg onderwijspraktijk door Lieke:


Link naar deze video op MyMedia: Jigsaw: optimaal online en offline leren met en van elkaar!

Bespreking van het juryrapport tijdens het Blend Event:


Gedetailleerde beschrijving van het praktijkvoorbeeld:

Context
Voor de module Duurzame Processen en Bedrijfsvoering 4 is in het academiejaar 2020-2021 een volledig online onderwijscyclus ontwikkeld. Aangezien fysieke lessen ook dit academiejaar weer mogelijk waren, was de insteek om te proberen een optimale mix van online en offline onderwijsactiviteiten voor deze cursus te realiseren. Daarom is besloten om deze cursus opnieuw vorm te geven binnen de zelfsturende leerroute van BDB-C die Lieke volgde.


Aanpak
Eerst is er onderzoek gedaan naar blended learning. Vervolgens hebben we gekeken naar de leerdoelen, toetsen en tot slot naar de leeractiviteiten. Om deze goed te kunnen ontwerpen hebben we eerst gekeken naar de doelgroep. Op basis van de doelgroep en het literatuuronderzoek is gekozen voor een thematische structuur en de puzzelmethode. Hierna werd het leerlinggerichte leertraject als eerste uitgewerkt en daarna werden alle leeractiviteiten geïmplementeerd.

Evidence informed
De lescyclus is ontwikkeld in het kader van de zelfsturende leerroute BDB-C. Praktijkervaringen en onderzoek naar blended learning zijn de basis geweest voor de vernieuwde opzet. Feedback werd verzameld van collega's, ICTO-coach en een pedagoog voordat de cyclus voor het eerst werd voltooid. De cyclus is onlangs voltooid en na voltooiing is feedback verzameld van studenten en docenten. We gaan dit nu verwerken voor de volgende keer.

Betrokkenen
Docenten Stef Schuurmans, Philippe Langeweg, Kevin Hermans, Lieke Nieuwenhuizen – van Amelsfort
Feedback bij het bedenken van opzet is gegeven door: Elske Schrijns (ICTO), Gabby op de Weegh (educatief)
Feedback na het doorlopen is gegeven door de deelnemende studenten.

Middelen
Thematische structuur, de puzzelmethode, blogs/vlogs van studenten en docenten, Brightspace conditional release, Brightspace quiz, uitgewerkt voorbeeld/case, House of Commons-discussie, infographic, peerfeedback in Feedbackfruits, kennisoverdracht, live peerfeedback, videopresentatie, verdediging.

Uitdagingen
Het is een andere manier van lesgeven en ontvangen: docenten en leerlingen moeten hier even aan wennen. Door goede uitleg en het blijven wijzen op de voordelen kan dit ondervangen worden.

Succesfactoren
We werkten met een team van docenten die ervoor wilden gaan. Alles was goed doordacht, besproken en voorbereid.

Verdere ontwikkeling
We hebben de cyclus nu een keer doorlopen en feedback verzameld van docenten en studenten. De volgende keer, vooral in de eerste fysieke bijeenkomst, zullen we duidelijker naar een doel toewerken: niet alleen theorie toepassen, maar al eindigen met House of Commons-verklaringen waar studenten vervolgens onderzoek naar kunnen doen.

Unique Selling Point
Feedback laat zien dat dit een leuke en effectieve manier van lesgeven is voor zowel docenten als studenten. Er is veel variatie in werkwijzen en studenten hebben op meerdere momenten keuzemogelijkheden. Studenten leren zelf, maar ook met en van elkaar. ICT-mogelijkheden worden actief gebruikt als hulpmiddel.

Contactpersoon
Lieke Nieuwenhuizen – van Amelsfort.

Bronnen/meer info:
Meer informatie over de ontwikkeling van deze aanpak lees je in deze Sway van Lieke (dit is haar portfolio voor de BDB-C-training).

Nog meer lezen over goede praktijken?
Wil je nog meer praktijkvoorbeelden van Avans-docenten lezen die tijdens het Blend Event aan bod kwamen: 
Praktijkvoorbeelden Blend Event, of check alle Praktijkvoorbeelden| Avans .