Geplaatst door Tim Willems

Dit praktijkvoorbeeld is gepubliceerd op 30 November 2020


Comproved helpt docenten, leerkrachten en assessors beter beoordelen. Dat doen we met kennis én tooling. Jarenlang wetenschappelijk onderzoek laat zien dat comparatief beoordelen werkt omdat mensen van nature vergelijkingen maken. Onze comparing-tool structureert deze vergelijkingen en vormt een valide, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk instrument. De tool is perfect voor grote en kleine assessments en levert data op waar docenten en studenten van leren.

Bij AFM in Den Bosch is de tool ingezet onder 25 minor-studenten die een opdracht via Comproved hadden omgeleverd. Zij moesten vervolgens 6 vergelijkingen maken van iedere twee opdrachten van andere studenten. Daarbij moesten aangeven welke beter was en feedback geven gericht op de vergelijking, waarmee het voor iedereen duidelijk zou zijn waarom de één beter is beoordeeld dan de ander.

Figuur 1: Voorbeeld van vergelijkingsscherm

Op basis van alle beoordelingen ontstaat er een ranking in alle opdrachten. Docenten vergelijken zelf ook zes keer twee werken en geven hierbij ook aan of ze een werk onvoldoende of voldoende geven. Hierdoor ontstaat er in de ranking vanzelf een grens voor de werken die onvoldoende en voldoende zijn. Voor docenten was het fijn dat ze een beeld van alle opdrachten te hebben zonder dat ze deze allemaal hadden bekeken.

Aan de hand van deze input hebben docenten een studenten een gesprek gevoerd over de criteria die een opdracht goed of minder goed maken. Hierbij kwamen ze eracht dat docenten en studenten daar een ander beeld van hadden. Dit was aanleiding om met elkaar te bespreken hoe studenten de opdracht zouden kunnen verbeteren.

Figuur 2: Ontvangen feedback op een opdracht

De lessen die er bij AFM getrokken zijn over Comproved.

Zorg ervoor dat iedereen voldoende vergelijkingen maakt. Zes vergelijkingen op 25 man was niet genoeg om een betrouwbare summatieve beoordeling te kunnen geven. Het gaf wel heel veel inzicht over wat de studenten hiervan konden leren en het is uitermate geschikt voor formatieve toetsing.

Achteraf bespreken van de opdracht en de gegeven feedback is erg waardevol. Hierdoor worden de criteria voor zowel docenten als studenten helder. Het mooie hierbij is dat studenten dus mee mogen denken over de beoordelingscriteria. Dit zorgt ervoor dat de studenten de criteria beter zullen begrijpen en eerder zullen accepteren.

Comproved is minder geschikt voor grote verslagen. Omdat er veel vergelijkingen gemaakt dienen te worden leent de tool zich beter voor kleine deelproducten dan voor complete verslagen. De werklast van het vergelijken van meerdere grote opdracht is daarvoor simpelweg te groot. Daarnaast wordt het hoe groter de opdracht ook moeilijker voor studenten om heldere criteria te formuleren.Gerelateerde tools