Geplaatst door Judith Vocks

Dit praktijkvoorbeeld is gepubliceerd op 01 June 2021


Kahoot is een tool waarmee je heel eenvoudig digitale quizzen kunt maken. Deze tool is in principe gratis (create.kahoot.it) tenzij je een uitgebreidere versie wilt inzetten. Bij de opleiding Social Work van de academie voor deeltijd zijn bij het programma ontwikkelingspsychologie de digitale lessen gegeven met behulp van Kahoot quizzen. Het gaat hierbij om een theoretisch programma waarbij het verwerven en toepassen van kennis centraal staat.

Er zijn door de uitvoerende docenten voor elke les screencasts gemaakt (opnames gemaakt met powerpoint) waarin de theorie wordt toegelicht. Deze zijn voor de studenten klaar gezet in BrightSpace. De studenten hebben opdracht gekregen deze te bekijken en bijbehorende studievragen te maken, zodat zij de verworven stof kunnen toepassen. Aan het begin of einde van de digitale les is er ruimte voor specifieke vragen over de thuis bestudeerde stof.

Om de les meer interactief te maken en de vooral om alle studenten te activeren hebben de docenten voor elke bijeenkomst een Kahoot quiz gemaakt waarmee de stof actief kan worden doorgenomen. De docent is de “quizmaster” en de studenten de deelnemers. Het spel element zorgt ervoor dat studenten extra geactiveerd blijven maar ook de enthousiasmerende rol van de docent kan daar aan bijdragen. Na elke vraag is er voor de docent ruimte om het antwoord nog een keer toe te lichten, zeker als veel studenten niet het juiste antwoord hebben gekozen. Of de docent nodigt een student uit om het antwoord toe te lichten. Ook kan er voor gekozen worden om meerdere antwoorden als “juist” te kenmerken waardoor er ook discussie op gang kan komen. In Kahoot kun je naast schriftelijke vragen ook filmpjes en afbeeldingen op eenvoudige wijze invoegen waar ook vragen over gesteld kunnen worden.

De ervaringen van de docenten zijn over het algemeen erg positief, in relatief korte tijd kun je de theorie doornemen, studenten zijn betrokken en het is ook leuk om te doen. Het maken van de quiz kost wat tijd maar dat is qua tijdsinvestering goed te doen. Studenten vinden het prettig om actief bezig te zijn met de lesstof en iedereen kan meedoen, dus ook de stillere student die liever meer op de achtergrond blijft. Het spelelement en competitie maakt dat de stof speels en activerend is. De evaluaties waren over het algemeen dan ook erg positief.

Voor meer vragen kun je contact opnemen met Judith Vocks, ICTO bij AVD (jgl.vocks@avans.nl)Gerelateerde tools

Dit praktijkvoorbeeld heeft geen gelinke tools