Geplaatst door Peter Kenter

Dit praktijkvoorbeeld is gepubliceerd op 18 January 2021


Als je een Educatief team aanmaakt in Microsoft Teams heb je naast de reguliere functionaliteiten de extra mogelijkheid om “opdrachten” aan te maken. Dit kan een opdracht zijn die studenten als bestand moeten uploaden maar hier gebruiken we bij Avans Brightspace of Blackboard voor. Wel is het interessant om met deze functie en de gekoppelde Microsoft Forms functionaliteit snel meerkeuzequizjes te maken.

Als je studenten voor aanvang van een contactmoment vraagt om deze quiz te maken heb je snel zicht op waar jij je tijd en moeite nog in moet stoppen. De resultaten worden in een overzichtelijk dashboard gepresenteerd waar je met weinig moeite zowel ziet hoe individuele studenten ervoor staan als welke onderwerpen er extra aandacht behoeven.

 

Tip: Als je studenten complexere vragen wilt laten beantwoorden die een lange berekening vereisen kan je ze vragen alleen het definitieve antwoord in te laten voeren. Hou er met open antwoorden rekening mee dat het programma geen onderscheid maakt tussen taalfouten en inhoudelijke fouten.

Hoe maak je een quiz aan?

Klik boven in het team op “opdrachten” en selecteer “quiz” aanmaken.

Hoe bekijk ik de resultaten?

Door bij “opdrachten” op de betreffende quiz te klikken zie je welke studenten de quiz hebben gemaakt. In dit overzicht zie je ook het aantal vragen dat ze goed hebben beantwoord.

Door op “ingeleverd” te klikken kun je per vraag of per student zien wat er al dan niet goed beantwoord is en hier eventueel feedback op geven.Gerelateerde tools