Geplaatst door Huub Kamp

Dit praktijkvoorbeeld is gepubliceerd op 11 March 2021


Moeilijke onderwerpen moeten we zelf blijven onderwijzen! Alleen op die manier kunnen we de studenten meenemen in moeilijke materie zoals statistiek! Dit kunnen zo maar argumenten zijn om niet te denken aan digitale systemen zoals Grasple.

Grasple is een online omgeving waarin studenten zelfstandig, in eigen tempo, op eigen gelegenheid de Statistiek cursus doorlopen en continue getoetst worden over de inhoud. Studenten ervaren dit als prettig, lijken de inhoud te begrijpen en kunnen de kennis uiteindelijk toepassen in de praktijk door het uitvoeren van een kwantitatief onderzoek.

Het vergt wat voorbereiding vanuit de docent om Grasple in te richten, de studenten hier aan koppelen binnen de beveiligde omgeving van Avans en de voortgang kan per student of per onderwerp gemonitord worden.

De inzet van Grasple levert aanzienlijke tijdswinst op voor de docent. Tijd die besteed kan worden aan bijvoorbeeld feedbacksessies voor studenten. Naast de tijdswinst heeft Grasple nog een aantal andere voordelen. Door middel van het interactieve web-based systeem wordt lastige stof beter uitgelegd dan dat dit in een traditioneel college het geval is. Juist nu al het onderwijs online is, en het nog uitdagender is geworden om lastige stof over te brengen op de student, is Grasple een uitkomst. Daarnaast is het prettig voor de student om zelf te bepalen wanneer welk onderwerp behandeld wordt. Zo kan het leermoment meer synchroon lopen met het daadwerkelijk toepassen van de stof in de praktijk.

Grasple is daarom een handige tool voor studenten die graag in eigen tempo stof tot zich nemen. Echter vraagt deze methode van Grasple wel om proactiviteit, en het nemen van initiatief. Studenten die met deze twee vaardigheden moeite hebben, hebben ook moeite om de onderdelen van Grasple uit zichzelf af te ronden.

Grasple is met name geschikt om basis-kennis te leren. Meer complexe onderwerpen zullen meer maatwerk en docentbegeleiding nodig hebben.

 

 



Gerelateerde tools