Deze goede praktijk is een van de inzendingen van het Blend Event 2022 (Avans Hogeschool).
Tekst is oorspronkelijk geschreven door docent Vera van Leeuwen.

Samenvatting
De student moest voor elke les iets voorbereiden: een screencasts bekijken en een opdracht maken. Eerst individueel leren, dan samen leren in groepen. In de les is er ruimte voor formatieve feedback en een verwerkingsopdracht. Het huiswerk c.q. de voorbereiding was verplicht (inspanningsverpichting). Het vak werd afgesloten met een mondeling individueel assessment.

Opleiding: Informatica (AI&I) 
Onderwijseenheid: Software Engineering 3 voor major BedrijfsInformatica
Leeruitkomsten/inhoud: lineaire projectaanpak voor software engineering 

Uitleg onderwijspraktijk:

link naar video geflipte blended module in Brightspace  

Bespreking van het juryrapport (zie hieronder) tijdens het Blend Event:

Uitgebreide beschrijving praktijkvoorbeeld:

Context
Direct aanleiding is vanuit de Ambitie de wens om meer Blended Leren toe te passen. Als experiment is er een vak uit jaar 2 gekozen.

Aanpak
Aanpak in het onderwijs: de student moest voor elke les iets voorbereiden: een screencasts bekijken en een opdracht maken. Eerst individueel leren, dan samen leren in groepen. In de les is er ruimte voor formatieve feedback en een verwerkingsopdracht. Het huiswerk c.q. de voorbereiding was verplicht (inspanningsverpichting). Het vak werd afgesloten met een mondeling individueel assessment. (zie uitleg in 1e video hierboven).
Om de 'blend' in het vak vorm te geven is het Stappenplan Blended Leren Korte Termijn (opgesteld vanuit de ICTO Community) gebruikt. Omdat het al een bestaand vak was, zijn er extra stappen toegevoegd aan het oorspronkelijke stappenplan.

Evidence informed
Binnen een andere opleiding van AI&I was al ervaring opgedaan met het Stappenplan Blend. Na afloop is er een studentenevaluatie geweest.

Betrokkenen
Vera van Leeuwen – docent en Ronald van Rietschoten – ICTO coach.

Middelen
Brightspace, Powerpoint screencast, Kaltura Capture, Mymedia, Socrative, MS Teams. 

Uitdagingen
Hoe zorg je er voor dat studenten zich voorbereiden? Ze moesten vijf van de zeven weken hun voorbereiding doen. Door ook een groepsopdracht in te bouwen, zijn studenten eerder geneigd ook het individuele deel te doen. Tijdens de feedback komen ook assessment-onderwerpen aan bod.

Succesfactoren
Geen vrijblijvendheid. Voorbereiding verplicht. Bij ontwikkeling veel sparren met betrokkenen: bijvoorbeeld de ICTO-coach en de onderwijskundige.

Doorontwikkeling
Formatieve feedback meer gestructureerd opnemen. Bijvoorbeeld: veel gemaakte fouten elke week bespreken. Dat werkt ook meer motiverend.

Unique Selling Point
Positieve resultaten: meer dan 50% had meer huiswerk gemaakt dan minimaal nodig was. Deze studenten hebben allemaal het assessment gehaald. Hoe meer huiswerk gemaakt, hoe hoger het eindcijfer.
Er was veel animo van collega-docenten voor deze demosessie tijdens een academie-ochtend.


Contactpersoon
Vera van Leeuwen 

Bronnen
Stappenplan Blended korte termijn (versie 2021)