Geplaatst door Mirjam Winkelmolen

Dit praktijkvoorbeeld is gepubliceerd op 25 January 2023


Deze goede praktijk is een van de inzendingen van het Blend Event 2023 (Avans Hogeschool).
Tekst is oorspronkelijk geschreven door docent Tessa van Kempen.

Inzending door: Academie voor Life Sciences en Technologie (ALST)
Onderwijseenheid: DNA modificatie, maar werkwijze ook toegepast binnen andere modules (opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek)
Leeruitkomsten: de student kan de juiste recombinante DNA-technieken selecteren en aanpassen aan de hand van een research question, zodanig dat de student een kloneringsstrategie uit kan denken wat uitvoerbaar is op het laboratorium.

Samenvatting
Hoe is het blended onderwijs vormgegeven en waarom dit volgens jullie een good practice is?
Studenten hebben behoefte aan feedback. Waar staan ze in het leerproces? Welke onderwerpen en vaardigheden beheersen ze en welke hebben meer aandacht nodig? Ook de manier waarop de schoolopdrachten worden aangeboden beïnvloed het leerproces van de student. Zijn ze snel afgeleid tijdens de les en thuis en vinden ze het allemaal stom?  Gamification kan hiervoor een uitkomst bieden. Gamification is geen spel, maar je gebruikt elementen van spellen in schoolopdrachten. Door de opdrachten op een aantrekkelijke en slimme manier in te zetten met behulp van gamification kan je tijdens de les de participatie en het leren verhogen, maar ook thuis.

Uitleg onderwijspraktijk: 

 Link naar Mymedia-video: https://mymedia.avans.nl/media/Blend+event_gamification/1_5429xwi3 

Bespreking van het juryrapport (zie hieronder) tijdens het Blend Event:Uitgebreide beschrijving praktijkvoorbeeld:

Context
In welke context is het blended onderwijs (her)ontworpen? Wat was de aanleiding voor het (her)ontwerp?
Voor meerdere vakken heb ik gamification gebruikt, maar voor de module DNA modificatie heb ik het blended gemaakt. Het vak werd heel slecht beoordeeld door studenten. Het was te moeilijk en ze vonden het niet leuk. Dit jaar ben ik vakeigenaar geworden voor de cursus en heb ik het vak helemaal omgegooid. 

De link tussen de training en cursus (red: type onderwijseenheden binnen ALST) is weer teruggehaald, de doelen worden beter gedekt door de opbouw van lessen en de toets is aangepast. 

Oefenen, oefenen en oefenen is de key. De ene student pikt het heel snel op en kan uitdaging gebruiken. De andere student heeft al moeite met begrippen en moet meer investeren. 

Tijdens de les werd de theorie besproken en werden opdrachten ingezet met of zonder gamification (je moet niet altijd pieken). Al deze opdrachten waren voorbereidingen op de eindopdracht. Als eindopdracht hebben ze een aanpak gepresenteerd voor het beantwoorden van een research question.

Voor het ontwerp van het asynchrone deel van de cursus heb ik, ter inspiratie, het boek van Martijn C. Koops "Gamedidactiek 2" gebruikt. Voor alle niveau’s van de taxonomie van Bloom kan je spelopdrachten bedenken. Met behulp van een goede opbouw aan opdrachten, die je weer achter slotjes zet (een virtual break-out) help je de studenten met het verwerken van de informatie op zijn of haar niveau en tempo. 

Aanpak
Wat was de aanpak/methode om het blended onderwijs te ontwikkelen?
Zie context.

Evidence informed
Hebben jullie bijvoorbeeld in het ontwerpproces besluiten genomen op basis van literatuur, praktijkervaringen of studiedata? Hebben jullie tijdens en na het traject de ontwikkeling van het blended onderwijs geëvalueerd?
Het asynchrone deel van de cursus is gebaseerd op het boek van Martijn C. Koops. 
Het vak is geëvalueerd en een vragenlijst is door 72 studenten ingevuld. Het is van een 5.2 naar een 6.8 gegaan. De asynchrone lessen werden gemiddeld als goed beoordeeld. Je ziet wel dat sommige studenten de opdrachten tot het laatst bewaren en voor de toets gaan  oefenen. Dit blijft altijd een probleem. 

Betrokkenen
Wie was betrokken bij deze good practice? Welke rollen, met welke competenties? Op welke manier waren studenten betrokken?
Het vak is dit jaar voor het eerst op deze manier aangeboden. Ik ga graag met studenten in gesprek en sta altijd open voor feedback. In periode 3 ga ik met studenten samenzitten om het vak door te spreken. Wat vonden ze fijn en minder fijn en wat voor verbeterpunten hebben ze.  

Middelen
Welke ICT, technieken & methoden zijn toegepast?
Online tools zoals: Learningapps, Thinglink, Match the memory, Flippity en Formative. 

Uitdagingen
Welke uitdagingen moesten overwonnen worden? Hoe kunnen dit soort uitdagingen worden aangepakt?
Het kost heel veel tijd om goede schoolopdrachten te maken in online tools. En je hoopt natuurlijk dat de gratis tools volgend jaar nog steeds gratis zijn.

Succesfactoren
Welke factoren hebben bijgedragen aan het succes (en aan het overwinnen van de uitdagingen)? 
Gamification werkt. De studenten werken hard tijdens de les en ik ga altijd met een voldaan en enthousiast gevoel uit de les. 

Doorontwikkeling
Wat zouden jullie nog willen verbeteren de komende jaren?
Het asynchrone deel mag uitgebreid worden. Sommige online opdrachten moeten herontwikkeld worden om de opbouw van opdrachten nog scherper te krijgen. 

Unique selling point
Waarom is deze practice een good (best) practice?
Het aanbieden van  schoolopdrachten mbv gamification werkt heel motiverend. De studenten werken samen en je ziet dat ze lol hebben in het maken van de opdrachten. Na de les hebben ze nog steeds over de opdrachten.     

Contactpersoon
Wie kan benaderd worden voor meer informatie over deze good practice Is er een website waar meer informatie te vinden is?
Tessa van Kempen: ts.vankempen@avans.nl . En tijdens een masterclass die door VONK (initiatief binnen Avans hogeschool) heb ik Stefan Plat ontmoet: hij geeft leuke workshops over gamification, https://www.gamedidactiek.nl/page/6781/over....html .

Bronnen
- Koops, M. C. (2017). Game didactiek: het hoe en waarom van spellen in de les. (1st ed.) [Paperback]. Didactica.
- Koops, M. C. (2020). Gamedidactiek 2 : Gamificeren met zelfgemaakte formatieve computerspellen (1st ed.) [Paperback]. Didactica.

Nog meer lezen over goede (blended) praktijken?
Praktijkvoorbeelden van Avans-docenten lezen die tijdens het Blend Event aan bod kwamen vind je hier: Praktijkvoorbeelden Blend Event 2023, of check alle Praktijkvoorbeelden| Avans . Gerelateerde tools

Dit praktijkvoorbeeld heeft geen gelinke tools