Deze goede praktijk is een van de inzendingen van het Blend Event 2022 (Avans Hogeschool).
Tekst is oorspronkelijk geschreven door docent Ronald Tienen.

Samenvatting
Het wiskunde- en statistiek-oefenplatform Grasple wordt ingezet als extra hulpmiddel om studenten bij Statistiek te helpen oefenen op een moment dat hen uitkomt (naast werkcolleges en oefententamens). Het vak wordt vaak moeilijk bevonden door studenten, dus het actieve leren en het zelfstandig kunnen werken geeft studenten meer grip op het materiaal. Door de stof toe te passen in de oefeningen is het begrip onder studenten groter en blijft de kennis beter in het hoofd zitten. De stof in Grasple is volledig in lijn met de stof in het boek dat gebruikt wordt.


Opleiding: Business IT & Management (BIM) 
Onderwijseenheid: Statistiek
Leeruitkomsten/inhoud: statistiek is een basisvak voor de opleiding omdat studenten de kennis en vaardigheden toepassen bij vervolgvakken (bijvoorbeeld bij data analytics en management in jaar 3). En, omdat datascience tot de uiteindelijke gereedschapskist van de BIM-student behoord. Studenten moeten hun schriftelijk examen halen, maar kunnen met Grasple een bonuspunt behalen. 

Uitleg onderwijspraktijk:

link naar video over gamification van statistiek met Grasple 

Bespreking van het juryrapport (zie hieronder) tijdens het Blend Event:

Uitgebreide beschrijving praktijkvoorbeeld:

Context
Ronald heeft een van de oprichters van Grasple, Pim Bellinga, gesproken op een Avans innovatieronde middag in 2017. Daarnaast waren er een aantal docenten binnen Avans die al gebruik maakte van Grasple (destijds nog genaamd I Hate Statistics), die ook ervaringen konden delen. Naar aanleiding van deze eerste contacten heeft Ronald zelf een demo-account aangemaakt via de website en de functies uitgeprobeerd. Er heeft geen herontwerp van het bestaande onderwijs plaatsgevonden. Grasple is een parallelle leeractiviteit die studenten zelfstandig kunnen gebruiken.


Aanpak
Studenten krijgen bij de start van het vak (lesweek 1 van periode 2, in november) een deadline aangereikt (24 december) om alle oefeningen in Grasple op groen te krijgen. Als dit hun lukt, krijgen ze een bonuspunt. Studenten kunnen in hun eigen tijd de oefeningen doen, en het wordt een onderlinge competitie wie het snelst en best de opdracht voltooid. Tijdens het tweede hoorcollege wordt de vooruitgang van de studenten getoond, om diegenen die nog niet actief zijn te motiveren. Via een top 10 kunnen studenten zien hoe zij ervoor staan in vergelijking met hun studiegenoten (top 10 van studenten die de meeste mini-toetsjes succesvol hebben afgerond). Aan het einde van ieder hoorcollege wordt aangegeven welke onderwerpen uit Grasple in de les behandeld zijn. 

Evidence informed
Er waren al collega’s binnen Avans die Grasple gebruikten en die hun ervaringen konden delen. Wat we zien is dat het gebruik van Grasple de kracht van herhaling versterkt. Over de gehele lijn zijn de cijfers van studenten gestegen. Met Grasple worden op meerdere momenten gekeken naar het gebruik van het platform (hoeveel licenties zijn gebruikt, hoe het bevalt etc.) en na afloop wordt door Grasple een korte enquête naar de studenten gestuurd waarin ze hun mening kunnen geven. Deze uitslagen worden ook gedeeld met de docent. Studenten zijn uitermate positief over de toegankelijkheid van de stof in Grasple, de soms humoristische uitleg en de mogelijkheid om tot in het oneindige te oefenen totdat ze de stof begrijpen.

Betrokkenen
Jean-Paul Hagenberg en Ronald van Tienen (docenten) en Jan-Willem Cremers (ICTO-coach).

Middelen
Oefenplatform voor wiskunde en statistiek Grasple en specifiek de functie dat gemaakte oefeningen worden beoordeeld (rood, <50%, oranje 50- 80%, groen >80%) zodat studenten zelf hun voortgang kunnen bijhouden. Ook werkt het ‘gamificeren’ van de cursus goed voor studenten. Er wordt een top 10 getoond van studenten die het verst/best zijn met de opdrachten. Door studenten met elkaar in competitie te laten gaan, raken studenten gemotiveerd elkaar in te halen. Ze realiseren zich ook vaak dat als een studiegenoot het kan, zij het ook kunnen. 

Uitdagingen
Bij de start van het gebruik konden nog geen filmpjes toegevoegd worden aan de lessen om de lessen levendiger te maken. Deze functie is inmiddels toegevoegd. Het is wel belangrijk om het gebruikt van het platform niet te vrijblijvend te maken, omdat er dan geen gebruik van wordt gemaakt door het grootste deel van de studenten. Bij dit vak hielp het om een bonuspunt te verbinden aan het maken van de oefeningen. 

Succesfactoren
Het bonuspunt voor het afronden van de opdracht motiveert veel studenten om de opdrachten te maken. Omdat zij dit in hun eigen tijd kunnen doen, kunnen ze ook werken op hun eigen tempo. Grasple kijkt automatisch alle gegeven antwoorden na, dus er is geen investering van tijd in het nakijken. Binnen Grasple krijgen studenten direct feedback op hun antwoorden, zodat zij met actief leren zelfstandig kunnen werken en minder persoonlijke begeleiding nodig hebben. Studenten krijgen niet allemaal dezelfde vragen, waardoor zij geen antwoorden met elkaar kunnen delen. De beschikbare content van Grasple kwam al (deels) overeen met de oefeningen die nodig waren voor het vak, en met hulp van support kon het vak snel opgezet worden in het platform.

Doorontwikkeling
Het zou leuk zijn om het proces verder te 'gamificeren' door middel van badges die te behalen zijn als studenten bepaalde onderdelen afronden.

Unique Selling Point
Studenten hebben gemiddeld een half tot heel punt hoger gescoord voor Statistiek sinds het gebruik van Grasple bij de lessen. En ook meer studenten behalen het vak: dit is nu drie jaar op rij het geval, sinds het starten met Grasple (significant hoger slagingspercentage: tussen de 10-20%). De beheeromgeving van Grasple is ook fijn om mee te werken, het geeft inzichten in hoe studenten het doen in de cursus zonder het nakijkwerk en informatie kan geëxporteerd worden.

Contactpersoon
Ronald van Tienen, docent die Grasple gebruikt in zijn lessen: rher.vantienen@avans.nl
Website van Grasple: www.grasple.com
Vragen direct naar het platform: hello@grasple.com .

Bronnen
www.grasple.com

Nog meer lezen over goede praktijken?
Wil je nog meer praktijkvoorbeelden van Avans-docenten lezen die tijdens het Blend Event aan bod kwamen: 
Praktijkvoorbeelden Blend Event, of check alle Praktijkvoorbeelden| Avans . Gerelateerde tools