Geplaatst door Milou Timmer

Dit praktijkvoorbeeld is gepubliceerd op 28 April 2021


Hoe zitten je studenten erbij als je les begint? Hebben ze de uitleg begrepen? Welk onderwerp is nog niet duidelijk na de les? Wat hebben ze onthouden van de vorige les? Wat weten ze al over de komende onderwerpen? Allemaal vragen die je al docent voor, tijdens en na je les kunt hebben.

Microsoft Forms biedt verschillende vormen van quizzen aan die je in je onderwijs kan toepassen en je hierbij kunnen ondersteunen. De nieuwste toevoeging is de polls-variant in een Teams-meeting. Deze nieuwe tool is een quick-poll, wat betekend dat je snel een vraag kunt stellen aan de deelnemers en direct de resultaten ziet. De vragen kun je van te voren klaar zetten of juist tijdens de meeting maken. Hoe je zo’n poll klaar zet en deelt tijdens de meeting lees je hier of kun je bekijken in deze videotutorial.

Toepassingen
Vanuit het oogpunt ‘studenten binding’ is het fijn om te weten hoe je studenten erbij zitten als je aan je les begint. Een mooie manier om dit te doen is om een check-in te doen en te vragen hoe ze zich voelen, bijvoorbeeld met een smiley-reeks of wat kernwoorden. Op deze manier kun je zien wat de algemene stemming is, zodat je hier rekening mee kunt houden tijdens je les.

Ook een mini-quiz met onderwerpen uit de vorige les, om de lesstof te herhalen, is een goede start voor de nieuwe les. De studenten kunnen op deze manier voortborduren op bestaande kennis als de nieuwe stof wordt behandeld. Maar met een mini-quiz kun je ook een brug slaan tussen de verschillende vakken die worden gegeven. Dit helpt de studenten ook zien hoe de vakken aan elkaar gelinkt zijn, waardoor hij (mogelijk) sneller connecties tussen onderwerpen kan maken.

Aan het eind van de les kun je bijvoorbeeld de volgende vragen stellen: Vraag uitleg over specifieke begrippen, geef een stelling of  vraag welk onderwerp ze graag nogmaals behandeld willen zien. Op deze manier kun je ook evalueren hoe de les is gegaan; hebben ze er wat van geleerd/opgestoken? Op basis van al deze vragen en antwoorden kun je de volgende les beter voorbereiden, zodat je de studenten optimaal ondersteunt in hun leerproces.

Ervaringen
De check-in wordt door een van de docenten als zeer waardevol ervaren omdat ze hierdoor beter kan inspelen op de studenten. Ook biedt het de mogelijkheid tot een persoonlijker gesprek voordat de les begint. Waar lopen de studenten nu tegenaan? Hebben ze net een saaie, moeilijke, lange les gehad of is er iets in de persoonlijke sfeer? Wanneer je direct start met je online les, mis je deze signalen en het persoonlijk contact en raak je studenten makkelijker kwijt is haar ervaring.

Het gebruik van mini-quizzen om de kennis op te frissen vind een andere collega van deze academie een zeer belangrijke start van zijn les. Het gesprek wat hieruit volgt geeft kwalitatief hogere vragen dan wanneer er enkel de vraag  ‘zijn er nog vragen?’ gesteld wordt. Vaak neemt dit onderdeel wel 10% tot 20% van zijn les in beslag, maar hij ervaart dit juist als een belangrijk startpunt om op voort tet borduren.

Ook de check-out geeft de docenten inzicht waar de studenten tegenaan lopen en ze graag nog meer uitleg over willen. Hierdoor weet de docent waar hij de volgende les extra aandacht aan moet besteden.Gerelateerde tools