Deze goede praktijk is de winnaar van de publieksprijs van het Blend Event 2022 (Avans Hogeschool).

Samenvatting
Studenten moeten een dialoog kunnen voeren tussen een verpleegkundige en patiënt. Daarvoor is inhoudelijke input over het zorgdomein nodig en training op taal. Beiden worden voor een deel via online programma’s in de eigen tijd gedaan. De contacttijd is beperkt is en een goede voorbereiding van de studenten is noodzakelijk. De asynchrone voorbereiding bestaat uit interactieve video en interactieve documenten in FeedbackFruits, naast een digitale language tool (Rosetta Stone), die voor alle studenten en docenten beschikbaar is.  Omdat er bijgehouden wordt wie de voorbereiding ook daadwerkelijk doet, gaan studenten hier erg serieus mee om. De contactmomenten zijn hierdoor optimaal om het spreken van de Engelse taal te oefenen. Door de samenwerking van verschillende rollen binnen de organisatie is de leeropbrengst van de studenten maximaal.

Opleiding: Verpleegkunde.
Onderwijseenheid: Engels (jaar 1).
Leeruitkomsten/inhoud: spreekvaardigheid in het zorgdomein.

Uitleg onderwijspraktijk: 

Bespreking van het juryrapport (zie hieronder) tijdens het Blend Event:

Uitgebreide beschrijving praktijkvoorbeeld:

Context
De aanleiding voor dit herontwerp was helaas noodzaak. Er moest bezuinigd worden op de contacttijd en er waren minder docenten beschikbaar. Minder contacttijd voor taalonderwijs is een grote uitdaging. De docenten Engels van AGZ hebben zich enorm ingezet om veel te leren over blended toepassingen en het anders inrichten van het onderwijs. Hierdoor heeft de noodzaak wel geleidt tot een mooie nieuwe module. En is er geleerd over de vele positieve aspecten die de ontdekte tools rijk zijn. 

Aanpak
Er is ontworpen via backwards design. Er is eerst gekeken naar de leerdoelen, daarna is de toetsing vormgegeven. Als laatste zijn de onderwijsactiviteiten gekozen en ontworpen zodat ze goed pasten bij de vorm van toetsing en de leerdoelen.

Evidence informed
Uit onderzoek van Haagsman, Scager, Boonstra en Koster (2020) is gebleken dat wanneer er in een video pop-up vragen zitten studenten hoger scoren op toetsen dan wanneer dat niet zo is. Het gebruik van interactieve video zorgt ervoor dat studenten actiever bezig zijn met de stof en deze zo beter verwerken. Ook in recent onderzoek van de Carnegie Mellon University (2021) wordt bevestigd dat studenten die met interactieve leeractiviteiten bezig zijn veel effectiever leren. Door gebruik te make van interactieve video en documenten gaat de student actief met de leerstof aan de slag, leert effectiever en is beter voorbereid voor de synchrone lessen. Elke keer nadat de module heeft gedraaid wordt deze geëvalueerd met studenten. Helaas was de eerste keer dat deze module draaide gedurende een lockdown. Hierdoor konden we niet volledig het effect zien van de ontworpen blend en dus ook niet die feedback van studenten vragen die we nodig hadden. De feedback die we gekregen hebben van studenten hebben wel geleidt tot enkele veranderingen. Welke feedback we hebben gekregen en wat daarmee is gedaan kan je lezen onder ‘Uitdagingen’. 

Betrokkenen
De docenten Engels van AGZ hebben zich ingezet om zichzelf bij te scholen en de module te herontwikkelen. En ook om de module te blijven verbeteren. De ICTO coach heeft de docenten geholpen in dit proces door tools aan te dragen, uit te leggen en mee te denken in de inzet in het ontwerp. Verder helpt de ICT Ondersteuner mee met het inrichten van de Brightspace module en is ook beschikbaar voor vragen van studenten die vastlopen. Ook een medewerker van het academiebureau helpt mee om een overzicht voor de docenten bij te houden welke studenten de voorbereidingsopdrachten afgerond hebben. Studenten hebben de docenten van feedback voorzien, waardoor de module kon worden verbeterd.

Middelen
Er is gebruik gemaakt van Interactive video van FeedbackFruits, Interactive document van FeedbackFruits en Language Learning app Rosetta Stone. Rosetta Stone wordt binnenkort vervangen door een andere language learning tool. De module staat in Brightspace en omdat FeedbackFruits ook in Brightspace is geïntegreerd hoeven de studenten alleen de module te volgen en kunnen de voorbereidingsopdrachten op één plaats gedaan worden. Zo hebben studenten een goed overzicht wat ze voor welke les afgerond moeten hebben.

Uitdagingen
De module was in het begin wat te ingewikkeld van opzet. Interactieve video en document zijn geen toetsings-tools en worden ook niet zodanig gebruikt. Maar de studenten moeten wel hun voorbereidingsopdrachten gedaan hebben en dat wordt wel gemonitord. Het was in het begin te onduidelijk voor de studenten wat er precies van ze werd gevraagd, welke opdrachten ze afgerond moesten hebben om deel te mogen nemen aan de toets. Door dit proces te versimpelen en door de hulp van het academiebureau en de ICT-ondersteuner loopt dit nu veel makkelijker. Het academiebureau houdt bij wie de opdrachten heeft gedaan en wie niet. En als een student tegen een probleem aanloopt met de techniek, dan kan hij of zij hulp inroepen. Een goede samenwerking en ondersteuning is hierbij noodzakelijk en dat is in deze opzet een succes.

Succesfactoren
Studenten gaan heel serieus met de interactieve video’s en teksten aan de slag. Omdat ze niet door kunnen gaan met het kijken of lezen totdat ze een vraag hebben beantwoord worden ze hier ook toe gedwongen. Er zit ook een extrinsieke motivatie achter, omdat er wordt bijgehouden wie de voorbereidingsopdrachten ook echt doen. Het resultaat hiervan is dat de voorbereiding voor de lessen nu gewoon goed is. En dat is ook echt nodig wanneer je weinig contacturen hebt. De lessen kunnen nu geheel besteed worden aan het oefenen en verbeteren van de Engelse spreekvaardigheid. Tevens is een goede samenwerking met het academiebureau en de ICT-ondersteuner een succesfactor. De docenten hoeven zich alleen te richten op het geven van goed onderwijs en niet met de administratie of de technische ondersteuning. Zonder deze goede samenwerking zou het onderwijs op deze manier minder succesvol zijn.

Doorontwikkeling
Techniek blijft iets waar sommige studenten niet zo goed mee zijn. Bij een aantal verpleegkunde studenten kan het gebruik van educatieve technologie, wanneer ze het niet gelijk begrijpen of het niet gelijk werkt, een paniekreactie opwekken. We merken dat ondanks dat ze iemand hebben bij wie ze terecht kunnen voor vragen, het toch niet altijd gebeurt. De drempel is bij een aantal individuele gevallen te hoog. Daarom willen we nog onderzoeken op welk moment gedurende de module een ingeroosterd consultatiemoment voor ondersteuning wellicht die drempel kan verlagen. Wanneer je het onderwijs op deze manier vormgeeft moet je rekening houden met de verschillen in voorkennis op het gebied van ICT tussen studenten. Een goede begeleiding en uitleg van de gebruikte technologie is essentieel. Wanneer dat voor een deel van de studentenpopulatie niet genoeg blijkt te zijn moeten we dat serieus nemen en kijken hoe we die groep studenten tegemoet kunnen komen.

Unique Selling Point
In deze module wordt alleen gebruik gemaakt van kernapplicaties van Avans. Er is geen ingewikkelde of dure externe applicatie ingekocht of nodig. Elke docent van Avans kan met weinig voorkennis een module op deze manier inrichten. Dat maakt het laagdrempelig en effectief. Ook zie je door de samenwerking van verschillende rollen binnen de organisatie dat wanneer je mensen laat doen waar ze goed in zijn (docent in onderwijs geven, academiebureau in administratie en ICT in technische ondersteuning) de leeropbrengst van de studenten maximaal is.

Contactpersoon
Yvon van de Coevering - van Heugten, docent Engels AGZ Marjolein Schlössels-Verbeek, ICTO coach AGZ.

Bronnen
Carnegie Mellon University. (2021, September 30). Learning is more effective when active. ScienceDaily. Retrieved January 11, 2022 from www.sciencedaily.com/releases/2021/09/210930140710.htm .
Haagsman, M. E., Scager, K., Boonstra, J., & Koster, M. C. (2020). Pop-up questions within educational videos: Effects on students’ learning. Journal of Science Education and Technology, 29(6), 713– 724. https://doi.org/10.1007/s10956-020-09847-3 .

Nog meer lezen over goede praktijken?
Wil je nog meer praktijkvoorbeelden van Avans-docenten lezen die tijdens het Blend Event aan bod kwamen: 
Praktijkvoorbeelden Blend Event, of check alle Praktijkvoorbeelden| Avans .