Geplaatst door Chantal Kiens

Dit praktijkvoorbeeld is gepubliceerd op 09 April 2021


De context

 

In de afgelopen periode heeft Tom Reijers, docent van ASH, bij een groep Social Work studenten gebruik gemaakt van het programma Flipgrid. Vanuit de BDB-C cursus was hij op zoek naar een voor hem nog onbekende tool om uit te proberen binnen het onderwijs; een tool waarmee studenten op een alternatieve manier ervaringen met en standpunten ten opzichte van onderwerpen kunnen delen voorafgaande aan een les. 

De werkvorm

 

Tom heeft Flipgrid gebruikt om studenten te laten nadenken over een gevoelig onderwerp (discriminatie) door in Flipgrid 3 topics te maken waar studenten op konden reageren. 

  1. Wat is discriminatie voor jou?
  2. Ben je zelf wel eens gediscrimineerd en hoe voelde dat?
  3. Heb je zelf wel eens iemand gediscrimineerd? 

Studenten konden hun eigen video van max 2 minuten opnemen en hun mening/ervaringen delen. Door zo studenten te laten nadenken over dit thema en hun mening en ervaringen te laten delen voordat ze in gesprek gaan in een klassikale les zorgt er voor dat studenten elkaars standpunt, mening en ervaring al eens hebben gehoord en zich al beter in de standpunten van een ander kunnen verplaatsen. Door middel van een videofragment zie je ook de kwetsbare kanten van de studenten en zien ze die ook van elkaar. Daarbij is het onder woorden brengen van je ervaringen en mening makkelijker via een vlog dan een geschreven tekst (voor sommige studenten). 

Ervaringen van docent

 

“Flipgrid heeft me hierin positief verrast. Het is makkelijk in gebruik, voor zowel de docent als de student. Je hebt er weinig diepgaande kennis van technische zaken voor nodig. Je linkt de Flipgrid aan je Teams kanaal dat studenten iedere keer zien als er een nieuwe video/topic wordt geplaatst van de docent en ze kunnen door twee keer drukken hun eigen video op nemen.” 

Ervaringen van studenten

 

Studenten vinden het zelf ook leuk. Ze geven aan dat ze op deze manier elkaars mening en standpunt makkelijker inzien (door non verbale communicatie die te zien is), daarbij is kijken van een vlog fijner dan een opstel lezen. Studenten geven ook aan dat ze graag nog een keer vaker willen werken met Flipgrid! 

Over de docent

 

Tom Reijers is een bevlogen ASH docent met gevoel voor de didactische inzet van ICT in het onderwijs. Voel je vrij om Tom over dit praktijkvoorbeeld te benaderen via Teams of via mail.