Geplaatst door Helma Driessen

Dit praktijkvoorbeeld is gepubliceerd op 20 May 2021


De context

In het afgelopen jaar heeft Frank van der Kruis, docent van JHS, met collega’s een onderwijsblok verzorgd over de deurwaarder. Het uitgangspunt is dat de student aan zet is en dat hij zich de leerstof al doende eigen moet kunnen maken.
Frank heeft hiervoor gebruikgemaakt van de mogelijkheden die MS Office 365 biedt om MS Forms en Outlook via Excel aan elkaar te koppelen. Het werd daardoor mogelijk om studenten een vragenlijst in MS Forms in te laten vullen waarna ze automatisch antwoord ontvingen via de mail (Outlook). Om Forms en Outlook via Excel te verbinden gebruikt Frank Power Automate dat ook onderdeel is van Office365.

De werkvorm

Aan een virtuele tour via ThingLink zijn Forms gekoppeld waardoor het mogelijk is om online een praktijksituatie na te bootsen. De student kan zich in de interactieve ‘escaperoom’ begeven om taken als deurwaarder uit te voeren. Een student kan bijvoorbeeld pas na het invullen van de juiste code bij een vervolgformulier komen. Die code wordt verkregen door de juiste stappen te zetten in de juridische procedure.

De student moet als deurwaarder zelfstandig een dossier behandelen en partijen aanschrijven. Hij moet het juiste pad kunnen volgen zonder daarbij afhankelijk te zijn van een docent. Daarnaast wordt een student die vastloopt in het proces, gedwongen om met een docent contact op te nemen. De student kan in dat geval samen met de docent achterhalen waar het in de (juridische) procedure mis is gegaan. Op de stukken die een student produceert, ontvangt hij feedback van medestudenten (via FbF). Als studenten er samen niet uitkomen dan begeleidt de docent de student bij het vinden van het juiste antwoord.

Als je wil zien hoe de ‘escaperoom’ er uit ziet of als je het verhaal wil horen bekijk dan dit filmpje .

Uitwerking:

Studenten gaan aan de slag met een dossier en dienen in dat dossier diverse handelingen uit te voeren. Studenten moeten bijvoorbeeld beslag leggen of schuldeisers aanschrijven. De student schrijft een brief of maakt een exploot (officieel stuk van een deurwaarder). De student moet dat stuk via Forms uploaden. Voordat de student het stuk uploadt moet de student een aantal controlevragen beantwoorden. Bijvoorbeeld welk wetsartikel van toepassing is.

In Forms kan gekozen worden voor een keuzevraag maar ook voor een open vraag. Bij de open vraag kun je kiezen voor een beperking, bijvoorbeeld een getal.

De antwoorden van de studenten kun je verzamelen in een Excelbestand (met tabel!). Via Power Automate laat je de antwoorden van de studenten in de tabel komen (bijwerken). Vervolgens kun je via de gewone Excelformules een kolom maken waarin je een standaardreactie geeft, bijvoorbeeld: “Dat heeft u goed gezien, u heeft mij overtuigd.” Of “U voert een actie uit die ik niet kan plaatsen, ik stel u aansprakelijk voor al mijn schade.”. In het programma Power Automate kun je de kolommen ‘ophalen’ en verwerken in een standaard e-mailbericht waarin je de uitkomsten terug laat komen.

Het door de student via Forms ingediende stuk is door de docent van feedback te voorzien via Word (webapp). De docent kan de feedback dan delen met de student of  in een gesprek bespreken.


Ervaringen van docent

Het kost veel tijd om het dossier op te tuigen. Is het dossier eenmaal gereed dan werkt alles vanzelf en heb je als docent alle tijd om gedurende de lessen studenten te begeleiden bij het leerproces. Studenten mogen fouten maken en zijn echt aan het proberen. Met de vraagstelling wordt het algemene begrip van de student getoetst.

Door het bespreken van de brieven en opdrachten en zeker daar waar studenten vastlopen, ontstaat voor zowel student als docent verdieping.

De student blijft aan zet.  


Ervaringen van studenten

“Aan het begin van deze periode wist ik niet wat mij te wachten stond. In het begin vond ik het dan ook lastig om mijn weg te vinden in dit blok. Toen ik eenmaal bezig was met het schrijven van brieven begon ik het onder de knie te krijgen. Ik denk dat dit een goede manier is om jezelf te ontwikkelen. Je krijgt de stof niet voorgekauwd, maar moet echt zelf aan de slag om de juiste juridische informatie te vinden om een casus op te kunnen lossen.”

“De rechtsgebieden waren niet helemaal mijn ding. Verder vond ik het wel heel leuk om aan de slag te gaan met dossiers en veel verschillende stukken op te maken. Het is wel erg leerzaam geweest!”

"De 'escaperoom’ was een fijne manier om mee te werken. Hierdoor kreeg ik op mijn ingediende stukken al gauw een reactie. Een reactie die je in het echte bedrijfsleven ook zou kunnen verwachten. Ook vond ik het prettig dat ik in mijn eigen tempo de administratie kon behandelen en hierdoor mijn eigen volgorde en werkzaamheden kon inplannen."


Over de docent

Voel je vrij om Frank van der Kruis over dit praktijkvoorbeeld te benaderen via Teams of via mail


Gebruikte tools naast de hieronder
genoemde: Excel, Outlook, Word, FeedbackFruits, ThinglinkGerelateerde tools