Geplaatst door Judith Vocks

Dit praktijkvoorbeeld is gepubliceerd op 01 June 2021


 

GGZ Ecademy 

De GGZ Ecademy is een van de aanbieders op de markt van e-learning modules en richt zich op de geestelijke gezondheidszorg. GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van ggz- en onderwijsinstellingen, die gezamenlijk leerproducten ontwikkelt en beschikbaar stelt. Avans is sinds drie jaar lid van de GGZ Ecademy en drie academies en vier opleidingen (social work en verpleegkunde) maken hier gebruik van.

Hoe zorg je er voor dat het digitale aanbod van de GGZ Ecademy en het onderwijs didactisch goed samen gaat? 

Hoe scholen de modules inzetten hangt sterk af van de studenten: is het een eerstejaars of een vierdejaars student, werkt de student al in de praktijk of is de opleiding vooral theoretisch ingericht? Afhankelijk daarvan pas je het gebruik van de modules aan, denk bijvoorbeeld aan:

 • Zelfstandig doorlopen van een module als voorbereiding op stage.
 • Klassikaal of in werkgroepjes modules doorlopen. 
 • Docenten gebruik laten maken van specifieke onderdelen van de modules tijdens de les (bv casussen).
 •  Studenten ter voorbereiding van een les een bepaalde module zelfstandig laten doorlopen om hier vervolgens klassikaal verder op door te gaan.
 • Studenten mogen zelf een aantal modules naar eigen keuze doorlopen bijvoorbeeld als onderdeel van een minor. Op deze manier kunnen ze een pakket op maat samenstellen die past bij zijn/haar werksituatie of profiel.
 • Aanvullende leermiddelen kunnen worden ingezet zoals een video databank of korte inspiratiesessies met aanvullend materiaal.
 • De modules of alleen de toets vragen van de modules inzetten als formatieve toetsing.

 

Verschillende Hogescholen werken met de GGZ Ecademy zetten de e-learning modules verschillend in. Hier zijn twee voorbeelden:

Ervaringen van de Hogeschool Zeeland (HZ University of Applied Sciences)

Sonja de Graaff werkt als docent verpleegkunde en social work bij HZ university of applied sciences.  De Graaff gebruikt de modules met name bij de GGZ minor en doet dit door een aantal modules als uitgangspunt te nemen en daar de lessen aan de koppelen. Zo zijn bijvoorbeeld haar ondersteunende powerpoint presentaties op de modules gebaseerd.

Volgens de Graaff werkt het goed als je de module als vertrekpunt neemt en daar je onderwijs verder op uitbouwt. In een eerder interview met de GGZ Ecademy geeft de Graaff ook aan dat ze minder hoorcolleges geeft en meer praktisch aan de slag gaat bij de klassikale lessen. Studenten moeten zich thuis voorbereiden aan de hand van de modules van de GGZ Ecademy en oefenen in de klas met de stof bijvoorbeeld middels casuïstiek of een rollenspel. In sommige gevallen is het doorlopen van de module zelfs een voorwaarde om te mogen deelnemen aan de lessen op school.

Over het algemeen is de Graaff erg positief over de kwaliteit van het aanbod van de GGZ Ecademy want de modules zijn actueel, evidence based en praktijkgericht. 

Ervaringen van de Hogeschool Leiden

Wiebe de Vries werkt bij de opleiding verpleegkunde van de Hogeschool Leiden. Zij werken al ruim vier jaar met de GGZ Ecademy en maken gebruik van twaalf modules. Sinds Covid zijn daar nog een aantal modules bijgekomen.  Bij de opleiding voor verpleegkunde in Leiden moeten studenten verplicht de certificaten van de module motiverende gespreksvoering hebben gehaald om deel te mogen nemen aan de klassikale lessen. Als een student na twee keer het certificaat niet heeft behaald wordt de toets opnieuw beschikbaar gesteld zodat studenten kunnen herkansen. Het e-learning aanbod van de GGZ Ecademy wordt meestal ingezet als voorbereiding op de les in het klaslokaal. Door het volgen van de modules is er meer tijd om te oefenen met vaardigheid.  De Vries verteld dat er didactisch een soort opbouw is in het gebruik van de modules gedurende de opleiding: 

 • Studenten maken een module en in de klas wordt de stof samen besproken.
 • Studenten gaan in groepjes in de klas samen de module maken.
 • Studenten maken als voorbereiding op een vak modules en moeten de certificaten voorleggen als voorwaarde om aan de lessen mee te mogen doen.
 • Studenten mogen op eigen initiatief extra modules maken. Hierbij is geen lesaanbod van de Hogeschool.

 

Ervaringen van Avans Hogeschool

Drie verschillende academies van Avans* maken inmiddels gebruik van de modules. Bij de academie voor deeltijd bij de opleiding Social Work zijn de modules veel ingezet vanaf het moment dat er geen fysieke lessen meer mogelijk waren door de lockdown. Bijvoorbeeld bij het programma psychopathologie vervingen de modules een deel van de hoorcolleges. Het was op dat moment niet mogelijk om face-to-face de stof te bespreken maar wel middels online contactmomenten. De docenten zorgden naast de modules ook voor screencasts en het aanbod was een mix van oud (bestaand aanbod) en nieuw onderwijs (GGZ Ecademy). De stof van de modules werd deels als uitgangspunt genomen naast het reeds bestaande aanbod.

Inmiddels is er bij Social Work meer ervaring met de modules en wordt er op specifieke onderdelen van de modules tijdens de (online) lessen ingezoomd. Studenten moeten wel nog steeds zelfstandig de modules doorlopen maar krijgen gerichter voorgeschreven welke onderdelen van de modules verplichte stof zijn voor de toets. Ook worden de vragen uit de modules gebruikt voor formatieve toetsing door bijvoorbeeld digitaal quizzen.

Voor meer vragen kun je contact opnemen met Judith Vocks, ICTO bij AVD (jgl.vocks@avans.nl)

*Social work en verpleegkunde bij de academies ASH, ASB en AVD

 Gerelateerde tools

Dit praktijkvoorbeeld heeft geen gelinke tools