Geplaatst door Sjoerd van Gurp

Dit praktijkvoorbeeld is gepubliceerd op 07 April 2021


Ik ben nogal ICT-minded dus sta voor veel innovaties open en ben vaak een early adapter als het gaat om technologieën in het onderwijs. Maar toen mijn collega's aankwamen met de mededeling dat ze een tool hadden gekozen om methodische gespreksvaardigheden te ondersteunen haakte ik af. Dat ging 'm zeker niet worden!

Spoiler: De inzet was nog niet optimaal maar heeft zeker potentie.

Wat is Dialogue Trainer?

Op hun eigen website formuleren ze het als volgt:
Het idee achter DialogueTrainer is dat communicatie-skills verbeterd worden door de focus te leggen op ervaringsleren. Onze online communicatie ‘flight simulator’ biedt organisaties de mogelijkheid om professionals en studenten inzicht te geven in hun taak en rol en te trainen in belangrijke vaardigheden. Onze virtuele acteurs geven inzicht in sterke punten en leerdoelen middels feedback en scores. Zo ontstaat managementinformatie voor vervolgtraining en coaching. Oefenen kan overal, op elk moment en zo vaak als je wilt.

Overzicht scenarios

Werkwijze

Als academie hebben wij een aantal 'scenarios' uitgekozen waarmee we willen dat studenten kunnen oefenen. Het oefenen van gesprekken in de les is voor veel studenten hoogdrempelig en het decentraal oefenen in kleine groepjes levert niet altijd de feedback op die je zou willen. De gekozen scenario's bieden de studenten in laagdrempelige manier om gesprekken te oefenen. Ze zitten tegenover een virtuele cliënt, collega, werkgever of wat dan ook en op basis van een aantal suggesties kiezen ze de de reactie waarvan zij denken dat die het meest gepast is. De avatar reageert hierop en soms worden ook gedachtes van de avatar zichtbaar. Dit geeft de student directe feedback over de gekozen reactie. Na een hoofdstuk in een scenario krijgt de student dan ook nog wat samenvattende feedback met tips. Hierbij is er ook gelijk een koppeling met de theorie die we ook gebruiken in de lessen, dat is waardevol.

Reacties studenten en collega's

Net als ik waren er best wat collega's sceptisch over deze tool. Maar toen we er eenmaal gebruik van gingen maken kwam hier wel steeds meer nuance in. Natuurlijk haalt een Avatar het niet bij een professioneel opgeleide trainingsacteur, maar de scenario's zitten degelijk in elkaar en dat geeft vertrouwen. De waarde van deze tool is dan ook dat studenten een extra oefenmoment hebben. Gespreksvaardigheden kunnen ze ineens asynchroon individueel gaan oefenen. Dus ook al is het dan misschien geen perfecte tool, het is wel extra oefenen. Oefentijd die tijdens de fysieke lessen beperkt is wordt zo aangevuld, dat dan zelfs ook nog eens zonder de prangende ogen van de medestudenten en docenten op je gericht. En studenten die kans 1 van het vak niet gehaald hebben kunnen ter voorbereiding op de herkansing nog eens aan de slag om wat basisgespreksvaardigheden te oefenen zonder hier contactmomenten voor nodig te hebben.

Studenten die geoefend hebben met de tool waren hier positief over. We zetten het in bij een eerstejaars vak, de eerste keer dat studenten echt leren gesprekken te voeren, de laagdrempeligheid van een avatar tegenover je helpt bij het zetten van de eerste stappen.

Een tool met potentie

We zijn er nog niet. De studenten die deze tool gebruikte waren positief. Maar eerlijkheidshalve moeten we ook zeggen dat veel studenten de tool niet tot nauwelijks gebruikt hebben. De crux lijkt hem, zonder al te diepgravend onderzoek, te liggen in de opbouw van het onderwijs. We zijn nog niet gewend een communicatievak in een blended vorm aan te bieden. Daarnaast sluiten niet alle scenario's direct aan op de opleiding. Hoewel de gesprekstechniek misschien context-onafhankelijk is, kan het voor de student wel vervreemdend werken als er een gesprek met een ziekenhuispatiënt gevoerd moet worden over medicatie terwijl de student Social Work studeert.

Ik ben trots op mijn collega's dat ze deze stap hebben genomen en zo een beweging richting de blend gemaakt te hebben. Onze volgende stap is nu het onderwijs binnen dit vak steviger te blenden waarbij het asynchrone leren en de online en fysiek contactmomenten elkaar echt gaan versterken. De potentie is er, dus daar gaan we voor.

 Gerelateerde tools