Bij AMIB (opleiding Commerciële Economie in Den Bosch) leggen we bij het blended aanbieden van ons onderwijs de focus op de volgende doelen:  

  1. het activeren van studenten voor, tijdens en na lessen; 
  2. Leergerichte feedback om de ontwikkeling van studenten te stimuleren;
  3. het effectiever omgaan met individuele verschillen van studenten. 

Dit wordt gedaan door relatief meer tijd- en plaats onafhankelijk, de les- en leerstof aan te bieden. Hierdoor kan de student makkelijker het eigen leertempo bepalen. Met de bovenstaande doelen als uitgangspunt, neemt de opleiding in haar concrete ontwikkeling van de lesopzet, de onderstaande twee assen expliciet mee: 

  • Individueel of samen (samen: docent/student of studenten onderling);
  • Thuis of op school.

Door deze twee assen te combineren krijgen we de volgende kwadranten:

Uiteraard moeten we als opleiding nog groeien om ons curriculum blended aan te bieden. We hebben echter wel al een (ons inziens) goed voorbeeld uitgewerkt dat we in blok 3 van de Propedeuse  uitserveren. Het gaat hierbij om het trainen van marktonderzoeksvaardigheden, meer specifiek SPSS-vaardigheden.  

Op basis van het bovenstaande model hebben we het als volgt georganiseerd:

  • Individueel – Thuis: de docent marktonderzoek activeert studenten voorafgaand aan de werkcolleges door eerst een digitaal hoorcollege te volgen en daarna als huiswerk enkele kennisclips te bekijken en bijbehorende SPSS-opdrachten te maken in de instructieset (klik op de link om de instructieset te openen). De kennisclips staan op MyMedia (en gebundeld naar thema ook op Brightspace), maar zijn ook geïntegreerd in de instructieset. De clips kunnen geopend worden in de webbrowser door op de afbeelding te klikken, maar zijn ook middels een QR-code te benaderen op een tweede scherm. Dat is bij studenten uiteraard vaak een mobiele telefoon. Studenten kunnen zelf kiezen wat zij het meest prettig vinden. De kennisclips kunnen direct toegepast worden in SPSS aan de hand van een dataset en instructieset-opdrachten. 

  • Samen – Op school: tijdens de werkcolleges ‘flippen we de les’ door studenten  moeilijkheden te laten benoemen bij het maken van de SPSS-opdrachten uit de instructieset. Studenten proberen onderling de juiste werkwijze in SPSS te achterhalen. De docent stuurt hierin bij. Studenten krijgen (hopelijk 😉 ) vanzelf ‘probleembesef’, indien ze zien dat medestudenten verder zijn met hun SPSS-vaardigheden en de instructieset (dat we als voldaan of niet voldaan beoordelen) al klaar hebben. Voordeel voor de docent is dat hij niet telkens hetzelfde hoeft te vertellen, omdat studenten simpelweg de kennisclips kunnen terugluisteren. Daardoor heeft hij meer de tijd om in te gaan op moeilijkheden en is het leerrendement van de les hoger.
  • Samen-Thuis: nadat studenten de SPSS-basisvaardigheden onder de knie hebben gaan ze aan het beroepsproduct ‘kwantitatief marktonderzoek’ in Teams samenwerken. Ze gaan enquête-data analyseren van een digitale enquête over de belevingswereld van jongeren, die zij zelf tijdens een werkcollege in blok 2 hebben ingevuld.  Ze gaan de kennisclips nogmaals bekijken en de opgedane SPSS-vaardigheden concreet toe passen op de eindopdracht. Bij dit kwadrant staat het groepswerk centraal waarbij studenten op een voor hen geschikte tijd samen werken aan een groepsopdracht. 
  • Individueel op school: Naast het gezamenlijke beroepsproduct krijgen studenten ook een individueel cijfer voor een kennis- en inzichttentamen. Studenten toetsen of ze klaar zijn voor de summatieve toets door in de klas individueel een formatieve toets te maken middels een Brightspace kennisquiz. De meest gemaakte fouten worden dan klassikaal besproken.

 

Productie van de kennisclips

De kennisclips zijn opgenomen met het programma Camtasia. Het programma biedt veel meer bewerkingsmogelijkheden dan Kaltura Capture, maar is weer een stuk makkelijker in gebruik dan het programma Adobe Premiere Pro. Al het beeld en audiomateriaal is rechtenvrij. Het is verkregen via (a) screencast opnames, (b) een betaald abonnement op Assets For Camtasia, dat toegang geeft tot ruim 900.000 rechtenvrije afbeeldingen, videos, audiofragmenten en meer en (c) databanken voor rechtenvrij beeld en audiomateriaal (zoals Pixabay en Free Stock Music). Als je niet uitkomt met het opnemen van kennisclips, dan biedt Avans Hogeschool vanuit Multimedia Support ondersteuning met opname voorbereiding en uitvoer.