Geplaatst door Jan-Willem Cremers

Dit praktijkvoorbeeld is gepubliceerd op 19 April 2021


De context
Vaardigheidstrainingen zijn moeilijk digitaal vorm te geven. Het liefste wil je fysiek op locatie met studenten werken en dan bij voorkeur in kleine groepen!

Toch biedt ook online onderwijs mogelijkheden om met vaardighedentrainingen aan de slag te gaan. In het vak Managementvaardigheden bij de opleiding Technische Bedrijfskunde zijn studenten met een vijftal onderwerpen aan de slag gegaan: stakeholdersmanagement, beïnvloedingsstijlen, conflicthanteringsstijlen, leiderschapsstijlen en de denkhoeden van De Bono. En dat in één week tijd met een blend van onderwijsactiviteiten! Docent Olaf Krings bood een combinatie van zelfstudie (door onder andere het lezen van artikelen en het maken van zelftests), een online leiderschapsspel (Actee-leadershipgame) en een online workshop via Teams aan.   

De werkvormen
Olaf heeft voor de studenten een optimale blend van activiteiten gemaakt door de lesstof onder te verdelen in vijf onderdelen. Deze vijf onderdelen werden in een duidelijke en overzichtelijke leerroute aangeboden waarbij studenten eerst zelf aan de slag gaan, om vervolgens in een online Teams-meeting de geleerde lesstof toe te passen. Door daarnaast nog een "game-element" toe te voegen is het voor studenten naast leerzaam ook leuk om deze module te volgen! Bijkomend voordeel is dat studenten dit vak tijdens een "blokbrug" (week 10 van periode 3) doorlopen waardoor ze zich maximaal op deze module kunnen focussen.

Kick-off via Teams:studenten krijgen een korte maar duidelijke instructie over het vak en wat er van hen wordt verwacht.

Verplichte voorbereiding:de voorbereidende opdrachten moeten ingeleverd worden op Brightspace voorafgaand aan de online Teams-meeting.

Gamification: inzetten van de Actee-leadershipgame op een vast ingeroosterd tijdstip.

Teams-meeting: korte instructie waarna studenten in break-outrooms aan de slag zijn gegaan met het toepassen van de studiestof. 

Eindopdracht: eindreflectie inleveren op Brightspace.


Ervaringen van docenten
Door deze nieuwe opzet is er meer tijd gaan zitten in de voorbereiding dan bij een reguliere voorbereiding het geval is. Door het vak in één week aan te bieden was er niet alleen focus bij de student, maar ook bij de docent. De workshop zouden we in het vervolg wel weer graag fysiek geven. 

Ervaringen van studenten
"Het was fijn dat het logboek duidelijk aangaf wat ik moest doen" 
"De Actee-leadershipgame en de testjes gaven me goed inzicht in de lesstof"
"Sommige testjes en video's gaven dezelfde informatie over een onderwerp. Het is fijn als dat duidelijk gemeld wordt"

Over de docent 
Olaf is docent bij de opleiding Technische Bedrijfskunde (AI&I).