Geplaatst door Jan-Willem Cremers

Dit praktijkvoorbeeld is gepubliceerd op 19 April 2021


Olaf heeft zijn module over managementvaardigheden zodanig herontwikkeld dat er een mooie blend van activiteiten voor de student is ontstaan.Deze blend bestaat uit een online leiderschapsspel, zelfstudie op basis van artikelen en zelftests en een korte online workshop via Teams. In de online workshop heeft Olaf ervoor gezorgd dat de theorie die studenten zelf hadden doorlopen werd toegepast waardoor er verdieping ten aanzien van  de lesstof ontstond. De module was erg duidelijk opgezet en gecommuniceerd naar de studenten (onder andere via Blackboard en via de vakbeschrijvingdoor deze onder te verdelen in vijf overzichtelijke onderdelen. Daarnaast heeft hij de module in een week tijd gegeven in de "blokbrug" (week 10 van blok 3) in plaats van deze module gedurende het gehele blok 4 te laten lopen naast de andere modules. Studenten hebben dit als prettig ervaren omdat ze zich hierdoor maar op een vak tegelijk hoefden te focussen.


Gerelateerde tools