Deze goede praktijk is een van de inzendingen van het Blend Event 2022 (Avans Hogeschool).
Tekst is oorspronkelijk geschreven door docent Kevin Hermans.

Samenvatting
Het vak is verdeeld in grofweg twee delen over de basisbeginselen van onderzoeksvaardigheden (OZK): Onderzoeksvaardigheden kwantitatief en 
Onderzoeksvaardigheden kwantitatief in de praktijk. In het eerste deel ligt de nadruk op adaptief onderwijs waarbij de studenten zijn/haar eigen route uitstippelt. Men start een onderwerp (per week) met een digitale zelftest in Brightspace. Deze zelftest is tevens het eindniveau van de Remindo-toets waarmee deel 1 afgesloten wordt. Op het moment dat een student ziet dat hij/zij problemen heeft met enkele onderwerpen uit de zelftest, kunnen ze de kennisclips bekijken en eventuele opdrachten uitwerken die in Brightspace staan verwerkt. 

Op basis van de kennisclips en de mogelijkheid om opnieuw te testen kan men vervolgens kiezen voor een online college of een fysiek college. Tijdens het online college is er vooral de mogelijkheid om wat kleinere vragen te beantwoorden en tijdens de fysieke (vraaggestuurde) les is er de mogelijkheid om de highlights te herhalen van de stof en vraaggestuurd opgaven door te nemen. Op die manier kunnen de “goede” studenten alles online volgen indien nodig, de studenten die enkel wat moeten opfrissen enkel met de kennisclips en online college/vragenuur en de studenten voor wie het echt nieuw of lastig is kunnen naar de fysieke bijeenkomst.

Het slagingspercentage van deel 1 was nu 88%, terwijl dat voorheen in jaar 1 nauwelijks boven de 40% kwam. Wel opmerking dat de stof niet exact hetzelfde was, maar wel voor het grootste deel. In deel 2 ging het om het toepassen in de praktijk. De studenten konden voor de fysieke les de kennisclips doornemen. In de les werd er aandacht besteed aan het toepassen van de theorie uit de kennisclips in een praktijkcasus in hun projectgroepjes. Studenten konden eventueel ook een dataset uit hun beroepsvraagstuk meenemen om te oefenen. Als toetsing werkten de studenten een casus uit gebaseerd op een oud afstudeerrapport waarvan ze een videopresentatie maakten en een verslag data-onderzoek inleveren. Ze konden gedurende heel deel 2 werken aan de toets. De resultaten van dit deel zijn nog niet bekend. 

Opleiding: Bedrijfskunde 
Onderwijseenheid: Onderzoeksvaardigheden kwantitatief - Semester Continuous Improvement
Leeruitkomsten/inhoud: 

Uitleg onderwijspraktijk:

link naar video Blend bij actief en adaptief onderwijs Onderzoeksvaardigheden

Bespreking van het juryrapport (zie hieronder) tijdens het Blend Event:

Uitgebreide beschrijving praktijkvoorbeeld:

Context
Voorheen werd het vak zowel in jaar 1 als 2 gegeven. Er is besloten om het uit de propedeuse te halen naar jaar 2. Het vak moest dus gecombineerd worden met wat er al lag en binnen een kortere tijd. Daarnaast was het al jaren een struikelvak in de propedeuse waardoor er wel een urgentie gevoeld werd voor een nieuwe aanpak. Tot slot werden er regelmatig bijlessen verzorgd voor studenten in de stage en afstuderen, omdat ze toen vaak de lessen weer vergeten waren en het juist toen toe moesten gaan passen.

Aanpak
Op basis van onder andere de ‘blokkendoos’ en het boek van Barend Last is dit mede opgezet. Daarnaast is er vorig jaar al gestart met het opnemen van wat kennisclips en hoe die goed toegepast konden worden in een lessencyclus.

Evidence informed
Zoals hierboven beschreven zijn idd de blokkendoos en gesprekken hierover met het LIC en het boek van Barend Last gebruikt voor de opzet. Tijdens de lessencyclus hebben we zelf wel geëvalueerd en feedback gevraagd van studenten.

Betrokkenen
Kevin Hermans als kartrekker, ICTO-coach & docent. Tjally Abma als docent. Student voor feedback (na deel 1 als opmaat voor deel 2 en feedback na en tijdens de lessen)

Middelen
Brightspace zelftest/quiz, FeedBackFruits en MyMedia. 

Uitdagingen
Uitdaging zat hem vooral in de tijd. Terwijl de lessencyclus liep moesten de lessen ontwikkeld worden. Dat gaf veel druk in het opzetten van het vak, maar anderzijds kon je wel direct de feedback verwerken in de nieuwe lessen.

Succesfactoren
Toegankelijkheid van de tools zoals MyMedia en Brightspace.

Doorontwikkeling
Een goed afgesloten kanaal, of iets dergelijks, waar studenten alle video's kunnen zien zonder bijvoorbeeld Brightspace. Die opzet is nog niet helemaal duidelijk.

Unique Selling Point
Feedback van studenten. Onderzoeksvaardigheden wordt door bedrijfskundestudenten vaak als een lastig en vervelend vak ervaren, maar deze aanpak heeft ze zeker ondersteund bij de resultaten en het verwerken van de kennis.

Contactpersoon
Kevin Hermans via Teams of kjm.hermans@avans.nl .

Nog meer lezen over goede praktijken?
Wil je nog meer praktijkvoorbeelden van Avans-docenten lezen die tijdens het Blend Event aan bod kwamen: 
Praktijkvoorbeelden Blend Event, of check alle Praktijkvoorbeelden| Avans .